ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Νέα μέτρα στηριξης της οικονομίας: Μηδενικά ενοίκα για κλειστές επιχειρήσεις, αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες, αναστολή πληρωμών για επιταγές

26/01/21 - 23:23
Μηδενικά ενοίκα για κλειστές επιχειρήσεις, αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες, αναστολή πληρωμών για επιταγές, απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των αγροτικών ενισχύσεων και των αγροτικών επιδοτήσεων