ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΑΚΟΥΓΙΟΥ