ΒΑΣΕΙΣ 2016

Το πρωί της Τετάρτης η ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 

Το πρωί της Τετάρτης η ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Βάσεις 2016: Άνοδος ιατρικών σχολών. Μικρές μεταβολές σε πολυτεχνικές σχολές και νομική. Πτώση της βάσης για πολλές πολλές σχολές. Ιστορικό χαμηλό για Παιδαγωγικές
 

Βάσεις 2016: Άνοδος ιατρικών σχολών. Μικρές μεταβολές σε πολυτεχνικές σχολές και νομική. Πτώση της βάσης για πολλές πολλές σχολές. Ιστορικό χαμηλό για Παιδαγωγικές