ΒΑΣΕΙΣ 2016

Βάσεις 2016: Άνοδος ιατρικών σχολών. Μικρές μεταβολές σε πολυτεχνικές σχολές και νομική. Πτώση της βάσης για πολλές πολλές σχολές. Ιστορικό χαμηλό για Παιδαγωγικές

06/07/16 - 10:18
Βάσεις 2016: Άνοδος ιατρικών σχολών - Μικρές μεταβολές σε πολυτεχνικές σχολές και νομική - Πτώση της βάσης για πολλές πολλές σχολές - Ιστορικό χαμηλό για Παιδαγωγικές - Δείτε πίνακες