Πανελλήνιες 2016: Δείτε τις βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

 
Πανελλήνιες 2016: Δείτε τις βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ενημερώθηκε: 24/08/16 - 18:50

(Συνεχής Ενημέρωση)

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Από τις 11 το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησαν να ανακοινώνται οι βάσεις 2016 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα και τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., μη ελληνικής καταγωγής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

 ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2015 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛα 2014 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛα 2015 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ  ΕΕ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ  ΝΕΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


Δείτε σε ποια σχολή περάσατε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας

χρησιμοποιώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να εκτυπωθούν ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων και να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, στα οποία θα αναρτηθούν εντός της ίδιας ημέρας.

Επιλογή 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β 2014

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων έχουν ως εξής :

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι επιτυχόντες στα Τ.Ε.Ι. εισάγονται στο Α΄ εξάμηνο.

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Β. Τέλος, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής αυτών των εισαγόμενων θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο, με την προϋπόθεση ότι πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται θα προσκομίζεται και βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ') του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Όσοι δεν κατέχουν την ανωτέρω βεβαίωση ή το πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής γλώσσας ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά από την προσκόμιση αυτών μέχρι και το επόμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών:

α) αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και β) αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών –μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής και θα κατατεθούν από τους ίδιους τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν βεβαίωση εισαγωγής προκειμένου οι εισαχθέντες να την προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας παραμονής για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.

ΔΕΙΤΕ τη ΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

 ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2015 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛα 2014 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛα 2015 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ  ΕΕ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ  ΝΕΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

Σχετικά θέματα:

Τα ψηλά και χαμηλά των βάσεων

Χρήσιμες συμβουλές για την ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας