ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

 

Ν.Δένδιας : Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης στον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση