Ζοάν Μαρία Τομάς

Καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο πανεπιστήμιο Rovira i Virgili