Χρήστος Δήμας

Πρόεδρος του Ελληνο-Ινδικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου