Μαρί Ζεγκό

Δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια της Monde στην Κωνσταντινούπολη