Οι γονείς και οι κηδεμόνες μαθητών που δεν μεριμνούν για τη φοίτησή τους στο σχολείο θα είναι αντιμέτωποι με φυλάκιση
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ