Οι ενέργειες της Αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων σε "στοχευμένα" σημεία στην Αττική
ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΕΛ.ΑΣ.ΚΚ Αμφίπολης