Η SCYTALYS ολοκλήρωσε με επιτυχία άσκηση διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ για Επιτήρηση και Διαχείριση Τακτικών Δεδομένων

Η SCYTALYS ολοκλήρωσε με επιτυχία άσκηση διαλειτουργικότητας  του ΝΑΤΟ για Επιτήρηση και Διαχείριση Τακτικών Δεδομένων
Ενημερώθηκε: 30/07/21 - 14:32

Η εταιρία SCYTALYS, μέλος του Ομίλου EFA GROUP, συνεχίζοντας την επιτυχημένη και δυναμική της παρουσία στην ανάπτυξη συστήματων Ζεύξεων Δεδομένων (Data Links) και Συστημάτων Διοίκησης και Ελέγχου στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, συμμετείχε με επιτυχία στην άσκηση του NATO Coalition Warrior Interoperability eXercise (CWIX 2021).

Για τους σκοπούς της άσκησης, τα συστήματα της SCYTALYS (NARS και ULS) παρείχαν επιτυχώς μέσω του δικτύου NATO δυνατότητες Επιτήρησης (Surveillance) και Διαχείρισης Στόχων (Track Management), κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της άσκησης.

Μέσω του αρθρωτού επεξεργαστή ζεύξεων δεδομένων και διασυνδέσεων επικοινωνίας σε ένα πλήθος διαφορετικών τύπων τακτικών δικτύων (σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ), διασφαλίστηκε η διαλειτουργικότητα με άλλα νατοϊκά συστήματα.

«Με τη συμμετοχή της στο NATO CWIX 2021, η ομάδα της SCYTALYS ανέδειξε με επιτυχία τις καινοτόμες λύσεις Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control) που διαθέτει, καθώς και τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας των συστημάτων της, αλλά και την ικανότητα της εταιρίας να αναπτύσσει, να ενσωματώνει και να επιχειρεί με εξελιγμένα συστήματα σε ένα ιδιαιτέρως αυξημένων απαιτήσεων επιχειρησιακό περιβάλλον βάσει αναγκών του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για επιτυχία που αξιοποιεί την τεχνογνωσία, τη διεθνή εμπειρία και τις καινοτόμες τεχνολογίες στις οποίες έχει εξειδικευτεί εδώ και 27 χρόνια η SCYTALYS» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SCYTALYS, κ. Δημήτρης Καραντζάβελος.