Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίσει τους σχισματικούς των Σκοπίων

 
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίσει τους σχισματικούς των Σκοπίων

Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi/ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ενημερώθηκε: 09/05/22 - 19:18

Την ώρα που το Φανάρι είναι σε ευθεία σύγκρουση με τη ρωσική Εκκλησία για την Ουκρανία, ο Βαρθολομαίος προχώρησε σε μια δυναμική λύση σε ότι αφορά την σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων με απόφαση της Συνόδου δέχεται σε "ευχαριστηριακή κοινωνία την Ιεραρχία και τους ιερείς των Σχισματικών " αλλά αφήνει τα υπόλοιπα στο Πατριαρχείο της Σερβίας ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και 55 χρόνια.

Στην απόφαση ξεκαθαρίσει ότι η Εκκλησία δεν θα έχει αρμοδιότητες εκτός των ορίων των Σκοπίων.

Πρώτη για μια εξέλιξη η οποία δεν προκαλεί την Σερβία η οποία τις τελευταίες μέρες ήταν σε ανοικτή γραμμή με τους Σχισματικούς.

Η ανακοίνωση του πατριαρχείου

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαίου 2022, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικώς το εκκλησιαστικόν θέμα των Σκοπίων, και, αξιολογήσασα εις τελικήν φάσιν την υποβληθείσαν τη Μητρί Εκκλησία έκκλητον προσφυγήν της εκείσε Εκκλησίας, ως και τας αλλεπαλλήλους εκκλήσεις της Πολιτείας της Βορείου Μακεδονίας, απεφάσισε τα εξής:

1) Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν την Ιεραρχίαν, τον κλήρον και τον λαόν της υπό τον Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα την πληγήν του σχίσματος, και επιχέουσα εις το τραύμα των εκείσε αδελφών ημών Ορθοδόξων "έλαιον και οίνον". Προς τούτο εκδίδεται και η σχετική Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις.

2) Επαφίησιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Σερβίας την ρύθμισιν των μεταξύ αυτής και της εν Βορείω Μακεδονία Εκκλησίας διοικητικών θεμάτων, εν τω πλαισίω ασφαλώς της ιεροκανονικής τάξεως και εκκλησιαστικής παραδόσεως.

3) Αναγνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας ταύτης το "Αχρίδος" (νοουμένης της περιοχής της δικαιοδοσίας αυτής μόνον εντός των ορίων της επικρατείας του κράτους της Βορείου Μακεδονίας), ως υπεσχέθη εγγράφως προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο Προκαθήμενος αυτής, αποκλείουσα τον όρον "Μακεδονική" και οιοδήτι άλλο παράγωγον της λέξεως "Μακεδονία".

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον συνεχίζει να ενδιαφέρεται διά την αύξησιν, πρόοδον και ευστάθειαν της εκκλησιαστικής ταύτης οντότητος της Αχρίδος, ως έπραξε διά μέσου των αιώνων δι' όλας τας κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας, ως "το πανδοχείον της αγάπης, η πηγή της ευσεβείας του Γένους των Ορθοδόξων Χριστιανών" (Δράμας Παύλος).

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 9η Μαίου 202