ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτέλέσματα - Δείτε τους πίνακες

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτέλέσματα - Δείτε τους πίνακες
Ενημερώθηκε: 01/04/18 - 08:47

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα (Δείτε εδώ τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων, απποριπτέων και κατάταξης) της προκήρυξης 3Κ/2018 για 5.235 θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και για 2.714 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων.

Η προθεσμία για τυχόν ενστάσεις αρχίζει την Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Απριλίου. Τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατηγορία ΔΕ θα εκδοθούν ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΑΣΕΠ: Λήγει η προθεσμία για τις 8.166 θέσεις στους ΟΤΑ