Δημοσιεύθηκαν 4 ακόμα αποφάσεις του ΣτΕ για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών

Δημοσιεύθηκαν 4 ακόμα αποφάσεις του ΣτΕ για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών
Ενημερώθηκε: 10/02/17 - 18:42

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσίευσε σήμερα 4 αποφάσεις που αφορούν την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας χωρίς να αλλάζει τίποτα στο νομολογιακό καθεστώς.

Οι τρεις αποφάσεις αφορούν την Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (απόφαση 366/2017) και τους τηλεοπτικούς σταθμούς ΑΝΤ1 (368/2017) και Σκάι (367/2017).

Με αυτές η Ολομέλεια του ΣτΕ θεώρησε καταργημένες τις δίκες, μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 95/2017 απόφασή της με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος Παππά. Και οι τρεις που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ (Ένωση, ANT1 και Σκάι) ζητούσαν να ακυρωθεί η από 4.4.2016 απόφαση του υπουργού Επικρατείας με την οποία μεταβίβασε στο γενικό γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας την αρμοδιότητα για τη σύσταση ειδικής επιτροπής ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας παροχής των τηλεοπτικών αδειών.

Παράλληλα, η Ολομέλεια με την υπ΄αριθμ. 365/2017 απόφασή της, έκανε δεκτή την αίτηση του τηλεοπτικού σταθμού STAR που ζητούσε να ακυρωθεί η ίδια υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (24.5.2016).

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι ο τηλεοπτικός σταθμός STAR είχε το απαιτούμενο έννομο συμφέρον να προσφύγει στα δικαστήρια και στηριζόμενη στην παλαιά υπ΄ ριθμ. 95/2017 απόφασή της, έκανε δεκτή την αίτησή και ακύρωσε τις προσβαλλόμενες αποφάσεις.

Ακόμη, η Ολομέλεια επανέλαβε τις θέσεις της ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα το ΕΣΡ είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διαγωνιστική διαδικασία και ότι μέχρι τη συγκρότηση του ΕΣΡ οι αρμοδιότητες του δεν μπορούν να ασκηθούν από άλλο όργανο.

Σχετικά Θέματα:

Συνεχίζεται ο διάλογος ΕΣΡ κομμάτων για τις τηλεοπτικές άδειες