Εκλογές 2019: Πού ψηφίζουμε - Πόσους σταυρούς βάζουμε - Πότε είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο

Εκλογές 2019: Πού ψηφίζουμε - Πόσους σταυρούς βάζουμε - Πότε είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο
Ενημερώθηκε: 22/05/19 - 10:52

Εκλογές 2019: Καθώς πλησιάζει η ημέρα των τετραπλών εκλογών (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές, Κοινοτικές) είναι σημαντικό οι ψηφοφόροι να γνωρίζουν πού ψηφίζουν και πόσους σταυρούς προτίμησης έχουν δικαίωμα να βάλουν στα ψηφοδέλτια για τις Περιφερειακές και τις Δημοτικές εκλογές. 

Όσον αφορά το πού ψηφίζουν η σχετική (εύχρηστη) εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει για τα εκλογικά τμήματα πού ψηφίζει ο ψηφοφόρος. Και λέμε εκλογικά τμήματα γιατί κάθε ψηφοφόρος θα ψηφίσει σε δύο εκλογικά Τμήματα. Στο ένα θα ψηφίσει για Ευρωεκλογές και Περιφερειακές και στο άλλο για Δημοτικές και Κοινοτικές.

Σταυροί στα ψηφοδέλτια για τις Περιφερειακές Εκλογές

Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν σταυρό προτίμησης:

-- Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.

-- Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι.

-- Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

-- Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Σταυροί στις Δημοτικές Εκλογές

-- Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

-- Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες:

α. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις (3) έδρες: έναν (1) σταυρό προτίμησης

β. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις (3) έδρες: έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

Εναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του δήμου

Στις κοινότητες

-- Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης

-- Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν (1) σταυρό προτίμησης

Πότε ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο

Άκυρο ψηφοδέλτιο χαρακτηρίζεται όταν:

-- έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με χρώμα που είναι διαφορετικό από το καθορισμένο,

-- έχει μορφή που διαφέρει από τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση

-- έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σημεία.

εάν βρεθεί μέσα σε φάκελο μαζί με άλλα έγκυρα, άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια.