Ετήσιο ποσό 500-600 εκ. ευρώ θα εξασφαλίσει το κοίτασμα που ανακαλύφθηκε

Ετήσιο ποσό 500-600 εκ. ευρώ θα εξασφαλίσει το κοίτασμα που ανακαλύφθηκε
Ενημερώθηκε: 01/03/19 - 22:22

Κύπρος: Η Ολομέλεια της κυπριακής Βουλής ψήφισε το νομοσχέδιο για το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων και τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Κυπριακών Επενδύσεων, με ψήφους 43 υπέρ, 7 εναντίον και χωρίς αποχές, όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Θεσπίζεται έτσι το νομοθετικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), το οποίο συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

Διαβάστε σχετικά:

 

Τα κοιτάσματα στην Κύπρο θέτουν σε κίνδυνο την επανένωση

 

Νέα δεδομένα από την ανακάλυψη στο τεμάχιο 10 - Θα επηρεάσει το Κυπριακό και πώς;

 

Αγωνία και εμμονές του τουρκοκυπριακού Τύπου: Το κοίτασμα είναι μικρό - Ο αγωγός πρέπει να περάσει από την Τουρκία

 

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), με τον νόμο εισάγονται ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι κανόνες που σχετίζονται με τη σύσταση, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του ΕΤΕ, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων διαχείρισής του, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του αρμόδιου υπουργού σε σχέση με το ΕΤΕ και τα όργανα διαχείρισής του, οι γενικές αρχές που διέπουν τις επενδύσεις και τα αποθέματα του ταμείου, το πλαίσιο εσωτερικού κι εξωτερικού ελέγχου της διαχείρισης και των επενδύσεων του ταμείου και η διασφάλιση διαφανών διαδικασιών ως προς τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση του ταμείου.

Σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής, στο στάδιο που το ΕΤΕ θα διαθέτει επαρκή κεφάλαια, που θα αντιστοιχούν στο 3% του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς, ιδρύεται ειδικός οργανισμός με την ονομασία «Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Επενδύσεων» (ΚΟΔΕ), που θα έχει την ευθύνη της επενδυτικής πολιτικής του ταμείου.

Tα έσοδα από το επιβεβαιωμένο κοίτασμα στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), εφόσον ξεκινήσει η πλήρης αξιοποίησή του, αναμένεται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 500-600 εκατ. ευρώ ετησίως σε ορίζοντα δωδεκαετίας.

Η κυπριακή κυβέρνηση εκτιμά ότι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του ΕΤΕ πριν από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθότι η Δημοκρατία θα στείλει μήνυμα τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό ότι προσεγγίζει το ζήτημα της διαχείρισης των υδρογονανθράκων και των εσόδων που προκύπτουν από τέτοια δραστηριότητα με υπεύθυνο τρόπο και ότι μια τέτοια εξέλιξη θα υποβοηθήσει στην παρουσίαση της Κύπρου ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.