Γεμάτη Ε coli η θάλασσα από τον Φλοίσβο έως το Καβούρι σύμφωνα με την ΠΑΚΟΕ

Γεμάτη Ε coli η θάλασσα από τον Φλοίσβο έως το Καβούρι σύμφωνα με την ΠΑΚΟΕ
Ενημερώθηκε: 18/07/19 - 23:02

Ακατάλληλες παραλίες: Πρόσφατες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ σε 27 σημεία του παραλιακού μετώπου από τον Φλοίσβο μέχρι το Καβούρι στις 10/7/2019 έδειξαν ότι από τα 27 δείγματα τα 16 βρέθηκαν μολυσμένα με E. Coli και εντερόκοκκους, σε ποσοστό 60%.

Αυτό δείχνει ότι αφενός ο αυτοκαθαρισμός της θάλασσας στο Σαρωνικό είναι πολύ χαμηλός και αφετέρου οι λουόμενοι δεν προσέχουν την θάλασσα όσο θα έπρεπε. Τα αποτελέσματα αυτά σε σχέση με αυτά του Μαΐου είναι κατά 30% πιο επιβαρυμένα.

Προσοχή λοιπόν γιατί οι εντερόκοκκοι και η E. Coli δεν παίζουν με την υγεία μας και ιδιαίτερα των παιδιών.

Παρατίθεται πίνακας αποτελεσμάτων με συντεταγμένες και χάρτη,

 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗ

ΠΗΓΗ: http://www.pakoe.gr