ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

 

Γεμάτη Ε coli η θάλασσα από τον Φλοίσβο έως το Καβούρι σύμφωνα με την ΠΑΚΟΕ