ΟΠΑΠ: Σταθερή λειτουργική κερδοφορία και πρόοδος στην υλοποίηση των νέων έργων

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για το τρίμηνο μέχρι 31 Μαρτίου 2017
Ενημερώθηκε: 12/06/17 - 19:49

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017. 

 

  • Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 5,3% στα €358,9εκ. (α’ τρίμηνο 2016: €340,7εκ.), ενισχυμένα στο τρίμηνο παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς τάσεις μακροοικονομικά. Τόσο τα Αριθμολαχεία όσο και το Σκρατς & Λαχεία κινήθηκαν υψηλότερα κατά 10,9% και 3,7% αντίστοιχα, ενώ ο αθλητικός στοιχηματισμός σημείωσε πτώση κατά 6,9% σε ετήσια βάση.

 

  • Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €78,5εκ. τα οποία παρέμειναν οριακά χαμηλότερα έναντι των προσαρμοσμένων για την εισφορά 35% επί του GGR στα €78,8εκ., παρά την έκτακτη επιβάρυνση από τις απεργίες των πρακτόρων και τα πρόσθετα έξοδα για την ανάπτυξη και υλοποίηση των νέων έργων.
    • Καθαρά κέρδη μειωμένα στα €39,0εκ. (προσαρμοσμένα α’ τριμήνου 2016: €42,8εκ.) σημειώνοντας πτώση κατά 8,7%, που αποδίδεται στα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα και τον αυξημένη ποσοστιαία φορολογική επιβάρυνση.
    • Καθαρός δανεισμός στα €82,6εκ.
    • Η έναρξη λειτουργίας των VLTs συνδυάζεται με συνεχιζόμενες ενέργειες για την έγκαιρη υλοποίηση όλων των νέων έργων (virtual games, SSBTs, υποδομές δικτύου)

 

 

 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2017, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ κ. Damian Cope, αναφέρει:

“Παρά τις προκλήσεις στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, ο ΟΠΑΠ κατά το πρώτο τρίμηνο σημείωσε ουσιαστική αύξηση των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR). Σε αυτό συνέβαλαν ιδιαίτερα οι ισχυρές επιδόσεις των αριθμολαχείων και η συνεχής ανάπτυξη του Σκρατς. Ταυτόχρονα, η λειτουργική κερδοφορία μας ήταν οριακά υψηλότερη, παρά τα πρόσθετα κόστη που συνδέονται με την υλοποίηση των νέων μας έργων. 

 

Σε λειτουργικό επίπεδο, προχωράμε ολοταχώς με την υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. Ήδη έχει γίνει η εισαγωγή των Virtual παιχνιδιών σε όλο το δίκτυο των πρακτορείων μας με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά, η ανάπτυξη των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το πρόγραμμά για την αναβάθμιση του ρόλου της τεχνολογίας προχωράει με γοργούς ρυθμούς και η νέα δομή των προμηθειών των πρακτόρων είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο.

 

Για το υπόλοιπο του 2017, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε και να χτίζουμε σε όσα έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι προχωρά με συνέπεια ο σχεδιασμός μας για την υλοποίηση του Οράματος 2020 του ΟΠΑΠ”

 

 

Έναρξη λειτουργίας του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Virtual Football

Τον Απρίλιο ξεκίνησε η έναρξη λειτουργίας του καινούριου μας παιχνιδιού Virtual Football, που αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Το νέο παιχνίδι διατίθεται πλέον σε όλο το δίκτυο των πρακτορείων μας και αποτελεί μια συναρπαστική εναλλακτική μορφή αθλητικού στοιχηματισμού.

 

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2016

Ο ΟΠΑΠ δημοσίευσε τον πρώτο του Ενιαίο Ετήσιο Απολογισμό ο οποίος ενσωματώνει οικονομικά και μη-οικονομικά στοιχεία, ενισχύοντας και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στον εν λόγω απολογισμό καταγράφεται η δέσμευσή μας να ενσωματωθεί η Εταιρική Υπευθυνότητα σε όλο το φάσμα της  επιχειρησιακής μας λειτουργίας. Τελικό στόχο αποτελεί η αξιοποίηση του απολογισμού ως εργαλείου καταγραφής της προόδου μας, καθώς και μέσου βελτίωσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής μας συνεισφοράς. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην διεύθυνση http://investors.opap.gr/~/media/Files/O/Opap-IR/documents/threemonth1206/apologismos2017low.pdf        

 

Neurosoft – Αύξηση ποσοστού συμμετοχής του ΟΠΑΠ σε 67,72%

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις 07 Ιουνίου 2017 από την OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική εταιρεία) συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 38,19% της Neurosoft A.E. έναντι συνολικού τιμήματος €34,2εκ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συνολική συμμετοχή του ΟΠΑΠ στην Neurosoft θα ανέρχεται σε 67,72%, συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής ύψους 29,53%, μέσω θυγατρικών εταιρειών. Η Neurosoft παρέχει ήδη στον ΟΠΑΠ υπηρεσίες που υποστηρίζουν ευθέως την υλοποίηση της τεχνολογικής αναβάθμισης του ΟΠΑΠ. Η επένδυση αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο εταιρειών και θα προσφέρει πρόσθετα οφέλη σε συνεργασία με την έμπειρη ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της Neurosoft. Οι μετοχές της Neurosoft διαπραγματεύονται στην αγορά AIM Italian/Mercato Alternativo del Capitale. Η συναλλαγή τελεί υπό των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

 

Πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2016

Ο ΟΠΑΠ, μετά από έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Απρίλιου 2017, αποφάσισε τη διανομή €0,72 μικτού μερίσματος για τη χρήση 2016. Εξαιρουμένων των €0,12 ανά μετοχή που είχαν ήδη διανεμηθεί ως προμέρισμα τον Οκτώβριο του 2016, το υπόλοιπο του μερίσματος €0,60 ανά μετοχή καταβλήθηκε την Τρίτη 9 Μαΐου 2017.