Πιο νωρίς το κυνήγι του αγριογούρουνου, παράταση για τα υδρόβια - Τι προβλέπει η Ρυθμιστική κυνηγιού 2023-2024

 
Πιο νωρίς το κυνήγι του αγριογούρουνου, παράταση για τα υδρόβια - Τι προβλέπει η Ρυθμιστική κυνηγιού 2023-2024

Ενημερώθηκε: 16/08/23 - 21:53

Από τις 20 Αυγούστου έως το τέλος Φεβρουαρίου  οι Έλληνες κυνηγοί θα έχουν την ευκαιρία για πρώτη φορά μετά την πανδημία να κινηθούν ελεύθερα  σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς μετά τις μεγάλες πυρκαγιές  το κυνήγι απαγορεύεται σε πολλές περιοχές.

Ενώ, θα υπάρχουν εκτεταμένοι έλεγχοι προκειμένου να περιοριστεί η λαθροθήρα και το κυνήγι σε τόπους που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς απαγορεύσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος κ.Θόδωρου Σκυλακάκη  το κυνήγι αρχίζει στις 20 Αυγούστου και σταματά στις 29  Φεβρουαρίου 2024.Για πρώτη, το κυνήγι του αγριογούρουνου θα ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου ενώ παρατείνεται το κυνήγι για τα υδρόβια έως τις 10 Φεβρουαρίου. 

Αναλυτικά  ο πίνακας θηρευσίμων

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 - 14/9  -15/9-10/3  Όλες Χωρίς περιορισμό

Λαγός  15/9-10/1  Τετ-Σαβ-Κυρ  Ένα (1)

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)  15/9-29/2  Τετ-Σαβ-Κυρ  Χωρίς περιορισμό

Αλεπού 20/8-14/9  15/9 - 29/2  Όλες Χωρίς περιορισμό

Πετροκούναβο (Martes foina)  15/9 - 29/2 Όλες  Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

-Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 - 14/9  15/9 -10/2, Όλες, Δέκα (10)

-Φάσα  20/8 - 14/9 - 15/9 - 20/2  Όλες  Χωρίς περιορισμό

-Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9- 15/9 - 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

-Ορτύκι 20/8 - 14/9 - 15/9 - 20/2 Όλες Δώδεκα (12)

-Τρυγόνι 20/8 - 14/9  15/9 - 20/2 Όλες Έξι (6)

 -Τσίχλα 20/8 - 14/9 - 15/9 - 28/2  Όλες Είκοσι πέντε (25) (Συνολικά από όλα τα είδη)

-Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)  20/8 - 14/9-  15/9 - 20/2  Όλες

-Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)  20/8 - 14/9 - 15/9 - 28/2 -Όλες

-Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 - 14/9 - 15/9 - 28/2 Όλες

-Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 - 14/9  - 15/9 - 20/2 Όλες

-Καρακάξα (Pica pica)  20/8 - 14/9 -15/9 - 29/2  Όλες Χωρίς περιορισμό

-Κάργια 20/8 - 14/9 - 15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

-Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 - 14/9 -15/9 - 29/2 Όλες  Χωρίς περιορισμό

-Ψαρόνι 20/8 - 14/9 -15/9 - 29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

-Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 - 29/2  Όλες Δέκα (10)

-Πετροπέρδικα  (Alectoris graeca) 1/10-15/12 Τερ=Σαβ- Κυρ Δύο (2)

-Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10-15/12  Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερις (4)

-Φασιανός 15/9-31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένας (1)

ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια

-Σφυριχτάρι (Mareca penelope) 15/9 -10/2 - όλες Δώδεκα (12) [Συνολικά από όλα τα είδη

-Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-10-2  όλες

-Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9-10-2  Όλες

-Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2 Όλες

-Σαρσέλα 15/9- 10-2 όλες 

-Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata) 15/9-10-2 Όλες

-Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9-10-2 Όλες

-Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9-10-2 Όλες

-Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9-10/2  Όλες

- Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9-10-2  Όλες

-Νερόκοτα  15/9-31/1 Όλες Δέκα (10)

-Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-10-2 Όλες Δέκα (10)

-Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9-10-2 Όλες  Δέκα (10)

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με απο φάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 (34 σχετικό). 

Επιπλέον οι κυνηγοί που ασκούν θήρα στις περιοχές αυτές οφείλουν να ενημερώνουν απαρέγκλιτα τις αρμόδιες  τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην περίπτωση κατά την οποία ανευρεθεί νεκρός αγριόχοιρος για περαιτέρω  ενέργειες των. 

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου. ** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β. παρ. 5. 

*** Επιτρέπεται η θήρα στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ): α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR1140009  (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή. **** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10. ***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Η.Π.8353/276/Ε103 (Β’ 415/2012) στη λίμνη  Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος και στο  Δέλτα του Έβρου καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230005) και στην περιοχή της  λίμνης Δοϊράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230003). 

****** Για το Τρυγόνι καθορίζεται ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή πλέον του 50%  σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013-2018, καθώς για τις τρεις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους. Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει  αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι  τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί  με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε). Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη  διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων,  είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός  κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική  πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.

Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται: 

1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους από το  χώρο κυνηγιού. 

2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρι ση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά  τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης,  όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής  με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της  θήρας του είδους. 

3. Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού  τύπου smartphone: 

Για τους κυνηγούς αυτούς η δήλωση της κάρπωσης  του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλε φωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν  την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της  θήρας. Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι  σειρά: 1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών 2. Ονοματεπώ 

νυμο 3. Ο 12ψηφιος Αριθμός QR που παραλαμβάνει ο  κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας 4. Περιφερειακή  ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση. 

Μοναδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της εθνικής  κάρπωσης του είδους, που θα ενημερώνεται αυτόματα  από τη χρήση της εφαρμογής από τους κυνηγούς (ημερή σιεςκαταχωρήσεις κάρπωσης τρυγονιού) θα έχει αποκλει στικά το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της  Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης  Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματεί ας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax  rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. 2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης  για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2023 μέχρι και τις  29.02.2024 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη,  Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά  τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λα γού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).  Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν  ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοι ρων που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες στα  πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των  ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της  υπό στοιχεία 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής  απόφασης (Β’ 313). 

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa)  σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευ σης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα  και έξοδο. 

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes)  και του Πετροκούναβου (Martesfoina) από 15.09.2023  μέχρι 20.01.2024 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού  όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2024 μέχρι  29.02.2024 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που  δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. 

5. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς  (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από  20.08.2023 μέχρι 14.09.2023, στις Περιφερειακές Ενό 

τητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από  αέρος για τη λύσσα. 

6. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus  europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περι όδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο. 

7. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας  (Αlectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής  περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο. 

8. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων  καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην  νήσο Τήλο της Δωδεκανήσου και στη νήσο Γυάρο των  Κυκλάδων. 

9. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην  περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1  του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφιλιάς»,  όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 12365/17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Δ’ 159).

10. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην πα ρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ,  όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  30ής Νοεμβρίου 2009. 

11. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Αlectoris  chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρεύσι μων ειδών της παρούσας απόφασης, με τις παρακάτω  εξαιρέσεις: 

12. α) Στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λέσβου (συ μπεριλαμβανομένης και της νήσου Λήμνου και Άγιος  Ευστράτιος) επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρ δικας τις παρακάτω ημερομηνίες: (Σάββατο) 16.09.2023  και (Κυριακές): 17.09.2023, 24.09.2023, 01.10.2023,  08.10.2023, 15.10.2023, 22.10.2023 και 29.10.2023, συ νολικά για οκτώ (8) εξόδους. 

β) Στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) Σάμου και  Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας  Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυ νήγι της από 15/09/2023 έως 30/11/2023 και ειδικότερα: 

Στην Π.Ε (Νομό) Σάμου από 15.09.2023 έως 30.11.2023  τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή.  

Στην Π.Ε (Νομό) Χίου από 15.09.2023 έως 30.11.2023  τις ημέρες Σάββατο-Κυριακή. 

γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παρ. (Α) της υπ’ αρ. 97734/  4284/14.08.2007 απόφασης «Τροποποίηση ρυθμίσεων  θήρας» (Β΄ 1657) από 20.08.2023 έως 14.09.2023. 

13. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Αlectoris  graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του «Εθνι κού Πάρκου Χελμού - Βουραϊκού», όπως αυτές έχουν  καθοριστεί με την υπ’ αρ. 40390/1-10-2009 κοινή υπουρ γική απόφαση «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής  του ορεινού όγκου Χελμού - Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρ κου» (Δ’ 446). 

14. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο  η ισχύς της υπ’ αρ. 161977/2659/19-10- 2017 απόφασης  του ΥΠΕΝ, περί «Απαγόρευσης θήρας στον ορεινό όγκο  του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή - Ιλισσίων» (Β’ 3885).

15. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο  η ισχύς της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/2947/86/12-01-2022 

απόφασης του ΥΠΕΝ «Άσκηση θήρας στη Γ’ Ζώνη του  Εθνικού Πάρκου Ολύμπου» (Β’ 132) και επιτρέπεται η  θήρα στις περιοχές, για τα είδη και τα χρονικά διαστή ματα και τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η προ αναφερόμενη απόφαση. 

16. Επιτρέπεται η δράση των συνεργείων δίωξης και  των ομάδων κυνηγών για τον έλεγχο του πληθυσμού των  αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτού εκτός της περιόδου  θήρας και εντός των απαγορευμένων στη θήρα περιοχών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκα λεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια  ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα, όπως προβλέπεται  από την ειδικότερη νομοθεσία (σχετ. με α/α 37 και 42) και  σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται από  τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες και με τις οποίες  θέτουν όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις για την  άσκηση της. 

. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές  Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα  προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο (34) του  προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν  εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές  αποφάσεις. 

1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους  και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου  Πολιτισμού. 

1.10. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκη νώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε από σταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την  εξωτερική περίφραξη αυτών. 

1.11. Σε περιοχές πού λόγω παρατεταμένων χιονο πτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές  για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή  της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. Για την  έναρξη ισχύος της απαγόρευσης θήρας λόγω παρα τεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού, με βάση  την παρούσα ρύθμιση, απαιτείται η έκδοση, με βάση  την παρούσα ρύθμιση, Δασικής Αστυνομικής Διάτα ξης(Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία  θα προσδιορίζονται τα όρια και ο χρόνος διάρκειας  της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της  επικρατούσας κατάστασης. 

1.12. Στην περιοχή πέριξ των εγκαταστάσεων του ανα ψυκτηρίου και του θεάτρου στη Χερσόνησο του Αγίου  Ιωάννη Δέτη στην νήσο Πάρο και σε απόσταση 250 μέ τρων από αυτές, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό  Σχέδιο (Γ.Π.Σ) του Δήμου Πάρου (ΑΑΠ 148/2012). 

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών  θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από  εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις Ελεγχόμενες  Κυνηγετικές Περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν  τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. 

3. Επιτρέπεται - κατ’ εξαίρεση - για την τρέχουσα κυ νηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου  στις νήσους Λήμνο και Θηρασιά, όπου λόγω του υπερ πληθυσμού του είδους έχει διαταραχθεί το οικοσύστημα  και έχουν δημιουργηθεί ήδη σοβαρά προβλήματα και  καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση  αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του οικείου Επιθεω ρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση  της αρμόδιας δασικής αρχής. 

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέ πεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους  χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές  αρχές (Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων - Ζ.Ε.Σ.) και απαγο ρεύεται οπουδήποτε αλλού. Κατά το χρονικό διάστημα  της αναπαραγωγικής περιόδου από Απρίλιο έως και  τον Ιούνιο, δύναται να απαγορεύεται κατά περίπτωση  η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, για λόγους που  σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας την  περίοδο αυτή. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απα γόρευσης, απαιτείται η έκδοση Δασικής Αστυνομικής  Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην  οποία θα ορίζονται: 

- Οι Ζ.Ε.Σ στις οποίες αφορά η απαγόρευση. - Η διάρκεια ισχύος της τοπικής απαγόρευσης των εκ γυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων στις ανωτέρω Ζ.Ε.Σ,  εντός του προαναφερόμενου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου  και Ιουνίου). 

- Οι τυχόν επιβαλλόμενοι κατά περίπτωση, περιορι σμοί στους όρους διεξαγωγής των εκγυμνάσεων ή οι  τυχόν λοιποί περιορισμοί στις περιπτώσεις των Ζ.Ε.Σ που  εξαιρούνται της απαγόρευσης. 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ