Πλήρη στοιχεία για τα “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια άνω των 30 εκατ. ζητεί ο Οικονομικός Εισαγγελέας

Πλήρη στοιχεία για “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια άνω των 30 εκατομμυρίων ζητεί ο Οικονομικός Εισαγγελέας
Ενημερώθηκε: 15/06/16 - 22:15

 Από το "κόσκινο" των οικονομικών εισαγγελέων θα περάσουν όλα τα "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα χρηματικά ποσά που δόθηκαν σε επιχειρήσεις δαπανήθηκαν πράγματι για τους λόγους που εγκρίθηκαν από τις τράπεζες ή εάν "ταξίδεψαν" στο εξωτερικό ή κατέληξαν σε προσωπικούς λογαριασμούς.

 Ο Οικονομικός Εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης με επιστολή-παραγγελία προς όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας ζητεί τα πλήρη στοιχεία των δανειοληπτών από το 2009 και μετά, καθώς και τους φακέλους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μάλιστα, ζητεί οι απαντήσεις να αποσταλούν άμεσα εντός πέντε ημερών.

 Σύμφωνα με την μέχρι τώρα εισαγγελική έρευνα φαίνεται να υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις επιχειρηματιών που δηλώνουν ότι αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τη στιγμή που διατηρούν λογαριασμούς με υψηλές καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί από επιχειρηματίες το αδίκημα της υπεξαίρεσης και εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες από στελέχη τραπεζών που ενέκριναν τα δάνεια.

 Στην επιστολή του ο κ. Δραγάτσης μεταξύ άλλων αναφέρει: "Καλείστε να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αρχείο των δανειοληπτών σας φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα και με ελάχιστο ποσό 30 εκατ. ευρώ.  Στο αρχείο να αναγράφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους αν πρόκειται για εταιρίες κατά την περίοδο των πληρωμών αλλά και την τρέχουσα περίοδο. Οι τράπεζες καλείστε εντός 5 ημερών να παράσχετε όλα τα στοιχεία"

 Η εισαγγελική έρευνα είχε αφορμή μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο τότε βουλευτής και νυν υπουργός Παν. Κουρουμπλής.