Συμφωνία Πρεσπών: Προσφεύγουν ξανά στο ΣτΕ οι Παμμακεδονικές Ενώσεις

Νέα αίτηση ακύρωσης κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας Παμμακεδονικές Ενώσεις
Ενημερώθηκε: 10/12/18 - 17:51

Νέα αίτηση για την Συμφωνία των Πρεσπών κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας Παμμακεδονικές Ενώσεις.

Ειδικότερα, η αίτηση αφορά την υπουργική απόφαση που ορίζει την συγκρότηση της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (ΜΔΕΕ) μεταξύ Ελλάδος και της γειτονικής χώρας για τα θέμα που άπτονται της ιστορίας και της εκπαίδευσης.

Η υπουργική απόφαση της οποίας ζητείται η ακύρωση, εκδόθηκε μετά  την συμφωνία των Πρεσπών και προβλέπει ότι η εν λόγω επιτροπή θα εξετάσει και εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναθεωρήσει τα σχολικά βιβλία. Στην προσφυγή τους οι ενώσεις υποστηρίζουν ότι  υπάρχει κίνδυνος βλάβης του δημοσίου συμφέροντος εάν εκτελεστεί η υπουργική απόφαση, καθώς υπάρχει κίνδυνος μεταβολής και προσβολής των στοιχείων της εθνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της ιστορικής μνήμης των πολιτών.