Εθνική Ημέρα Ντόνατ

03/06/16 - 18:35
Μόνο στην Αμερική συμβαίνουν αυτά. Κάθε πρώτη Παρασκευή του Ιουνίου είναι ημέρα ντονατ!