Δεν επαναξιολόγησε το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας ο οίκος Moody's

Δεν επαναξιολόγησε το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας ο οίκος Moody's
Ενημερώθηκε: 09/05/20 - 02:41

O διεθνής οίκος Moody's διατήρησε την προηγούμενη πιστοληπτική αξιολόγηση για το ελληνικό αξιόχρεο, αποφασίζοντας να μην την επικαιροποιήσει στην παρούσα φάση. Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος έχει αξιολογήσει με  Β1 την ελληνική οικονομία, τέσσερις βαθμίδες κάτω του investment grade με σταθερές προοπτικές στις 17 Απριλίου.

Τότε, ο οίκος είχε εκτιμήσει πως η ύφεση το 2020 θα κινηθεί στο 5% (και ανάκαμψη 4% το 2021).

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Απριλίου ο οίκος Standard and Poor's διατήρησε την αξιολόγηση ΒΒ- , υποβαθμίζοντας ωστόσο το outlook σε σταθερό από θετικό λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Η Fitch κατατάσσει την Ελλάδα τρεις βαθμίδες κάτω του invesrment grade, στο BB με σταθερές προοπτικές. Η DBRS (ΒΒ low) επίσης τρεις βαθμίδες υπό του investment grade, ενώ υποβάθμισε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές.