Εφορία: Οι υποχρεώσεις πληρωμών έως το τέλος του χρόνου

 
Εφορία: Οι υποχρεώσεις πληρωμών έως το τέλος του χρόνου

Ενημερώθηκε: 28/11/23 - 11:26

Χρήσιμος οδηγός με τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τα επιδόματα καθώς και για τις πληρωμές και δηλώσεις στην Εφορία έως το τέλος του έτους.

Τα «Τα Νέα» παραθέτουν προθεσμίες και ημερομηνίες πληρωμής των επιδομάτων.

Πιο συγκεκριμένα

Οι νέοι 18 και 19 ετών υποβάλλουν αίτηση για το Youth Pass έως τις 5 Δεκεμβρίου για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ.

Στις 8 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία της υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης 100-1.000 ευρώ με την πρώτη δόση να πληρώνεται έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την πληρωμή της έβδομης δόσης του ΕΝΦΙΑ και της πέμπτης δόσης του φόρου εισοδήματος, ενώ στις 28 Δεκεμβρίου ακολουθεί η όγδοη δόση ΕΝΦΙΑ και η έκτη δόση του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών θα πρέπει στις συγκεκριμένες προθεσμίες να πληρώσουν τις δόσεις, ενώ στο τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να εξοφληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του 2024.

Δήλωση ακινησίας οχημάτων

Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Δήλωση για τα αναδρομικά

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2022 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στο λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2022. Για παράδειγμα, για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής το έτος 2020. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου 2024. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στη ΔΟΥ.

Κάλυψη τεκμηρίων

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2023 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος του Δεκεμβρίου.

Δήλωση από κληρονόμους

Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2022.

Δηλώσεις κατοίκων του εξωτερικού

Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myProperty υποβάλλονται πλέον σχεδόν όλες οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, εντός και εκτός του αντικειμενικού συστήματος αξιών. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, υποβάλλονται πλέον ψηφιακά, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής:

  • Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μέχρι και 31/12/2021.
  • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά την 1/1/2022, ως εξής:

Σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς (αρχικές και τροποποιητικές) για τις οποίες δεν υποστηρίζεται αυτοματοποιημένη εκκαθάριση από την εφαρμογή my Property (πχ. δηλώσεις για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών, αναβολή φορολογίας).

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, για τις οποίες η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

Για όλες τις παραπάνω έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα myProperty η νέα ειδική κατηγορία «Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ».

Οι δηλώσεις αυτές:

  • υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myProperty από τον κληρονόμο, με μεσολάβηση ή όχι συμβολαιογράφου, ή από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κληρονόμου
  • εκκαθαρίζονται από την αρμόδια ΔΟΥ
  • η πράξη προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς κοινοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον κληρονόμο και τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εάν η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω εκπροσώπου.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ