Μαύρα μαντάτα από τον ΟΟΣΑ για την Παγκόσμια Οικονομία

 
Μαύρα μαντάτα από τον ΟΟΣΑ για την Παγκόσμια Οικονομία

Ενημερώθηκε: 21/09/16 - 13:01

Άσχημα νέα φέρνει η ενδιάμεση έκθεση (Interim Economic Outlook) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αφού προβλέπει την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2016 στο 2,9% από 3,1% πέρυσι. Για το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρά στο 3,2%, ποσοστό που είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που ήταν ιστορικά ο κανόνας.

Συνολικά, η νέα πρόβλεψη του ΟΟΣΑ δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά από την πρόβλεψη που έκανε τον Ιούνιο, όταν προέβλεπε ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ 3% για το 2016 και 3,3% για το 2017, καθώς οι ασθενέστερες συνθήκες στις αναπτυγμένες οικονομίες, περιλαμβανομένων των συνεπειών του Brexit, αντισταθμίζονται από λιγότερο αρνητικές επιδόσεις στις μεγάλες χώρες - παραγωγούς πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε μία παγίδα χαμηλής ανάπτυξης, με τις χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης να περιορίζουν το εμπόριο, τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τους μισθούς. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε νέα αναθεώρηση προς τα κάτω των προσδοκιών για την ανάπτυξη και σε υποτονική ζήτηση. «Οι χαμηλές επιδόσεις στην ανάπτυξη, σε συνδυασμό με μεγάλες ανισότητες και στάσιμα εισοδήματα, περιπλέκουν περαιτέρω το πολιτικό περιβάλλον, καθιστώντας πιο δύσκολη την επιδίωξη πολιτικών που θα ενίσχυαν την ανάπτυξη και θα προωθούσαν την καθολική συμμετοχή», σημειώνει η έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι η νομισματική πολιτική έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά και δημιουργεί στρεβλώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μία αποτελεσματική στήριξη της οικονομίας από τη νομισματική πολιτική απαιτεί περισσότερη και συλλογική δημοσιονομική πολιτική, καθώς και την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τονίζει ο ΟΟΣΑ. «Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να αξιοποιήσει την αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου για να αυξήσει τις δαπάνες που ενισχύουν την ανάπτυξη», σημειώνεται στην έκθεση.

Η πρόβλεψη για την Ευρωζώνη

Για την Ευρωζώνη, ο ΟΟΣΑ προβλέψει αύξηση του ΑΕΠ 1,5% φέτος από 1,9% το 2015 (συγκριτικά με 1,6% που ήταν η πρόβλεψη του Ιουνίου) και 1,4% το 2017 (από 1,7% τον Ιούνιο). Στην έκθεση σημειώνεται ότι η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, λόγω της ασθενούς εγχώριας ζήτησης, περιλαμβανομένης της διακοπής της βραχύβιας ανάκαμψης των επενδύσεων. «Αν και η αύξηση των πιστώσεων βελτιώθηκε στην Ευρωζώνη, το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένες χώρες της συνεχίζει να αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για τις προοπτικές ανάπτυξης», σημειώνεται.

Για ΗΠΑ και Ιαπωνία

Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε το 2016, παρά την εύρωστη κατανάλωση και αύξηση της απασχόλησης, λόγω των ασθενών επενδύσεων, αντανακλώντας εν μέρει τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και μία παρατεταμένη μείωση των αποθεμάτων. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης για τις ΗΠΑ 1,4% φέτος (έναντι 1,8% με τις προβλέψεις του Ιουνίου) και 2,1% το 2017 (έναντι 2,2%).

Στην Ιαπωνία, η ανάπτυξη παραμένει υποτονική, με την ανατίμηση του γεν και το εξασθενημένο εμπόριο στην Ασία να επηρεάζουν τις εξαγωγές της. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης για φέτος 0,6% (από 0,7% τον Ιούνιο) και 0,7% το 2017 (από 0,4%).

Στη Βρετανία

Η ψήφος της Βρετανίας για την αποχώρησή της από την ΕΕ στις 23 Ιουνίου οδήγησε σε υψηλή μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει οριακά υψηλότερη αύξηση του βρετανικού ΑΕΠ φέτος (1,8% από 1,7% τον Ιούνιο), λόγω της ισχυρής επίδοσης που είχε σημειωθεί πριν το δημοψήφισμα, αλλά σημαντική επιβράδυνση το 2017 (1% από 2%).