Σεντένο: Το Eurogroup θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης

 
ΣΕΝΤΕΝΟ

Ενημερώθηκε: 13/05/20 - 21:35

Τη διαβεβαίωση του ότι η Ευρωομάδα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης, έδωσε ο Μάριο Σεντένο με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Κων. Τασούλα και τους προέδρους άλλων εννέα κοινοβουλευτικών σωμάτων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ιταλία. Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβενία).

Ο πρόεδρος του Eurogroup απάντησε σε κοινό διάβημα των "10", με το οποίο τον καλούσαν να ασκηθούν όλες οι δυνατότητες χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ο πρόεδρος του Eurogroup στην επιστολή του, αφού αναφέρει τi έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, κάνει λόγο και για την δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για το ότι η Ε.Ε. είναι πάντα έτοιμη για νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, αναγνωρίζοντας στα εθνικά κοινοβούλια ενεργό ρόλο στην όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για αυτό το σκοπό πανευρωπαϊκά.

Ακολουθεί η επιστολή του προέδρου του Eurogroup Μ. Σεντένο:

Eurogroup

Ο Πρόεδρος

Λισαβώνα, 6 Μαΐου 2020

Αγαπητοί Πρόεδροι,

Σας ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σας της 7ης Απριλίου.

Συμμερίζομαι πλήρως τις ανησυχίες σας για τη σοβαρότατη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΕΕ ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Covid19 δεν αποτελεί μόνο μια οξεία και πρωτοφανή κρίση στον τομέα της υγείας, αλλά έχει προκαλέσει και τη χειρότερη οικονομική ύφεση από εποχής της Μεγάλης Ύφεσης.

Όπως επισημάνατε, απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για κινητοποίηση πόρων και επενδύσεων προκειμένου να αμβλύνουμε τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες της κρίσης και να επανοικοδομήσουμε τις οικονομίες μας στο πνεύμα της αλληλεγγύης. Πράγματι, οι εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια έχουν προβεί σε άμεσα και ευρέως φάσματος μέτρα προκειμένου να στηρίξουν την οικονομία. Ωστόσο, καθότι ο Covid19 αποτελεί εξωτερικό σοκ που επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή του ευρώ, απαιτείται συντονισμένη και κοινή δράση από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Επ αυτού εργάζεται το Eurogroup τις τελευταίες εβδομάδες. Στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου, το Eurogroup συμφώνησε επί σειράς προτάσεων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης και συντονισμένης απάντησης. Οι προτάσεις σκιαγραφούνται σε έκθεση του Eurogroup και σκοπό έχουν να δράσουν συμπληρωματικά στις εθνικές προσπάθειες και στις πρωτοβουλίες των θεσμών της ΕΕ.

Συμπεριλαμβάνουν σημαντικές κοινές δικλίδες ασφαλείας για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη. Όλες μαζί, οι προτάσεις αυτές δύνανται να παρέχουν έως και 540 δις ευρώ σε χρηματοδότηση, χτίζοντας πάνω στη συλλογική χρηματοοικονομική μας δύναμη και στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Γίνονται εργασίες προκειμένου οι προτάσεις αυτές να καταστούν λειτουργικές τις επερχόμενες εβδομάδες, σύμφωνα και με τα συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προέκυψαν από τη video conference των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου.

Επιπλέον, το Eurogroup συμφώνησε να γίνουν εργασίες για ένα προσωρινό και στοχευμένο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να διαχυθεί το κόστος της τρέχουσας κρίσης στο χρόνο, διασφαλίζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο. Θα χρηματοδοτήσει προγράμματα της ΕΕ σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ μέσω της κατάλληλης χρηματοδότησης, με ανοιχτή στάση προς τη συζήτηση για πηγές χρηματοδότησης και καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τις ακριβείς ανάγκες και επειγόντως να καταρτίσει πρόταση που να είναι ανάλογη της τρέχουσας πρόκλησης και η οποία να αποσαφηνίζει τη σύνδεση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ.

Το Eurogroup θα συνεισφέρει στη ροή αυτή των εργασιών κατά το δέον. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την οικονομική κατάσταση και θα βοηθήσει στην προετοιμασία του εδάφους για μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη.

Τέλος, συμφωνώ πλήρως πως τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη συζήτηση αυτή. Θα έχετε την πλήρη στήριξή μου προς τον σκοπό αυτό.

Με εκτίμηση

Mario Centeno