Κεντροαριστερά: Την αναβολή των εκλογών προτείνει με επιστολή του ο Ν. Αλεβιζάτος

Κεντροαριστερά: Την αναβολή των εκλογών προτείνει με επιστολή του ο Ν. Αλεβιζάτος
Ενημερώθηκε: 23/09/17 - 15:59

Μετά την απαντητική επιστολή - προσφορά της Wind - ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος σε επιστολή που απέστειλε σε όλους τους υποψήφιους αρχηγούς προτείνει συνάντηση των υποψηφίων αρχηγών της Κεντροαριστεράς προκειμένου να συζητηθούν τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Η Wind έχει αφήσει ένα παράθυρο για να αναλάβει την εκλογή, με αμοιβή που δε θα ξεπερνά τις 300 χιλιάδες ευρώ, την πρόσληψη υπεργολάβου για το λογισμικό και την μετάθεση των εκλογών για έναν μήνα

Ο κ. Αλιβιζάτος προτείνει η συνάντηση να γίνει είτε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου είτε την Πέμπτη είτε την Παρασκευή.
Παράλληλα στην επιστολή του επισημαίνει ότι όπως προκύπτει από την επιστολή, το σύστημα για να είναι αξιόπιστα λειτουργικό θα χρειαστούν περίπου 60 ημέρες επαναλαμβάνοντας το θέμα της αναβολής της εκλογικής διαδικασίας για περίπου ένα μήνα.

Η επιστολή που έστειλε ο κ. Αλιβιζάτος σε όλους τους υποψήφιους αρχηγούς έχει ως εξής:

Θέμα: Επόμενα βήματα

Σας αποστέλλω συνημμένως την απαντητική επιστολή της εταιρίας WΙND. H τελευταία αρνείται την ανάληψη του έργου που της ζητήσαμε, πλην όμως, όπως θα διαπιστώσετε, προσφέρεται να συνεργασθεί  «με όποιον φορέα αναλάβει το έργο της εκλογικής διαδικασίας», προκειμένου να παράσχει «τις αναγκαίες υπηρεσίες και εξοπλισμό επικοινωνίας», εφ’ όσον της ζητηθεί. 

Ο Όμιλος εταιριών ΟΤΕ δεν απάντησε ακόμη στη δεύτερη επιστολή μου. Εν τούτοις, ο Πρόεδρος του κ. Μ. Τσαμάζ, με τον οποίο επικοινώνησα, μου ανέφερε ότι δεν υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Κατόπιν των ανωτέρω –και επειδή τα ζητήματα που τίθενται εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας- σας υποβάλλω το ακόλουθο σχέδιο για τα επόμενα βήματα, προκειμένου, αφού το εγκρίνετε, η Επιτροπή να αναλάβει την  πραγματοποίησή του:

1. Η Επιτροπή θα απευθυνθεί σε εταιρίες πληροφορικής, οι οποίες έχουν εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Τέτοιες εταιρίες είναι μ. ά. η Intrasoft, η Unisystem, η  Singular και η  OTS. Η εταιρία που θα επιλεγεί θα συνεργασθεί με εταιρία κινητής τηλεφωνίας για την παροχή ασφαλούς συνδεσιμότητας, καθώς και με άλλες εταιρίες, εφ’ όσον χρειασθεί για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (call center, help desk κ.ά.).

2. Από τις βολιδοσκοπήσεις που έχω κάνει, οι χρονικές απαιτήσεις για την αξιόπιστη  λειτουργία ενός  τέτοιου συστήματος εκτιμώνται σε 60 περίπου ημερολογιακές ημέρες. Τίθεται επομένως ζήτημα μετάθεσης ενός μηνός περίπου των ημερομηνιών που έχουν καθορισθεί (5 και 12 Νοεμβρίου).

3. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την εξ αποστάσεως ψηφοφορία (ψηφιακή κάλπη), απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή του συστήματος ZEUS της ΕΔΕΤ.  Και τούτο διότι είναι η μοναδική αξιόπιστη διαθέσιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν αποκλεισθεί η εκδοχή αυτή, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλογέων, στα διασυνδεδεμένα on line εκλογικά τμήματα. 

4. Στη συνέχεια, αν το σύστημα ZEUS γίνει αποδεκτό,  θα πρέπει να καθορισθεί ο τρόπος τελικής ταυτοποίησης των ήδη προεγγεγραμμένων για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως  ψηφοφορία. Οι διαθέσιμοι τρόποι είναι:

(α) Φυσική ταυτοποίηση, με αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων σε επιλεγμένα σημεία ανά την Επικράτεια, με ευθύνη του Δικτύου Εμπιστοσύνης.
(β) Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι τράπεζες, δηλαδή: (ι) τηλεφωνική ηχογραφημένη συνομιλία, (ιι) καταγεγραμμένη βιντεοκλήση και (ιιι) αποστολή κωδικού πρόσβασης με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου.

5. Από τις μέχρι σήμερα βολιδοσκοπήσεις μου, εκτιμάται ότι to συνολικό κόστος του έργου θα είναι σημαντικά κατώτερο από την οικονομική προσφορά της VODAFONE.

6. Tην άρτια εκτέλεση του έργου φρονώ ότι πρέπει να συντονίσει  πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης, με εγνωσμένη εμπειρία και ικανότητες στην πραγματοποίηση παρόμοιων έργων.

Για τη λήψη τελικών αποφάσεων επί των ανωτέρω, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να διεξαχθεί συνάντηση με αυτοπρόσωπη παρουσία  όλων των υποψηφίων, υπό την προεδρία μου. Σας προτείνω ως καταλληλότερη μέρα την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00 και εναλλακτικά την Πέμπτη 28.9 ή  την Παρασκευή 29.9, σε χώρο που θα επιλεγεί.  Για την παροχή κάθε είδους τεχνικών διευκρινίσεων, στη συνάντηση θα είναι παρών και ο κ. Γιάννης Αναστασάκος,  επικεφαλής  της τεχνικής Υποεπιτροπής μας. Αυτονόητο είναι ότι και κάθε υποψήφιος μπορεί να συνοδεύεται από τον/την τεχνικό του σύμβουλο.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επικοινωνήσω μαζί σας για την οριστικοποίηση της ημερομηνίας της συνάντησης και για κάθε είδους περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Με τους φιλικούς χαιρετισμούς μου,
Ν.Κ. Αλιβιζάτος
  Ν.Κ. Αλιβιζάτος

Η απαντητική επιστολή της Wind είναι η ακόλουθη:

wind