Αναλυτικά οι νομοθετικές παρεμβάσεις στα υπ. Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών

 
Αναλυτικά οι νομοθετικές παρεμβάσεις στα υπ. Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών

Ενημερώθηκε: 02/03/22 - 19:50

Τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στα υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, παρουσίασαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος παρουσίασαν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες μεταξύ άλλων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου για τη στήριξη ευάλωτων οφειλετών.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας παρουσίασε τη νομοθετική πρωτοβουλία για τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσίασε νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πλειάδα ειδικότερων ζητημάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών και άλλων υπουργείων.
Τέλος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, εισηγήθηκε και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Αναλυτικά σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο:
 


Υπουργείο Οικονομικών

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος παρουσίασαν τις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες α) Ο νέος ΕΝΦΙΑ - Μείωση ΕΝΦΙΑ με εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών, β) Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου για τη στήριξη ευάλωτων οφειλετών, γ) Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, δ) Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ε) Άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης - Ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου.

α) Ο νέος ΕΝΦΙΑ - Μείωση ΕΝΦΙΑ με εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και αντιμετωπίζονται τα νέα δεδομένα λόγω αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Με τις προτεινόμενες διατάξεις:
- Μειώνεται ο φόρος ακόμη και για ακίνητα σε ζώνες στις οποίες αυξήθηκαν οι τιμές.
-Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα (διατηρείται για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες) και ενσωματώνεται στον κύριο φόρο.
-Διορθώνονται στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος, με στόχο ένα φόρο πιο ορθολογικό και αναλογικό.
Ενδεικτικά:
- Αναπροσαρμόζονται συντελεστές και κλιμάκια υπολογισμού του κυρίου φόρου κτισμάτων και οικοπέδων (μειώνονται συντελεστές και ενοποιούνται κλιμάκια).
- Χορηγείται εφεξής σε μόνιμη βάση η μείωση του φόρου με βάση τη συνολική αξία της περιουσίας.
- Αυξάνονται σημαντικά οι συντελεστές έκπτωσης του φόρου των φυσικών προσώπων για τη μικρομεσαία ιδιοκτησία.
- Διευκολύνονται οι φορολογούμενοι στην αποπληρωμή του φόρου, καθώς παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του φόρου σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.


Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται: 

1ον: Η μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα και ιδίως για εκείνα που διαθέτουν ακίνητα που εντάσσονται σε χαμηλές και μεσαίες τιμές ζώνης, παρά την αύξηση των τιμών εκκίνησης στις περισσότερες ζώνες.
2ον: Η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου φυσικών προσώπων (ως σήμερα υπολογιζόταν στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτή υπερέβαινε τις 250.000 ευρώ) και η ενσωμάτωσή του στον κύριο φόρο.
3ον: Η διόρθωση στρεβλώσεων και αδικιών, προκειμένου ο φόρος να γίνει πιο ορθολογικός, δίκαιος και αναλογικός.

β) Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου για τη στήριξη ευάλωτων οφειλετών. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019 ψηφίστηκε ο Νόμος 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας». Στον νόμο αυτό προβλέπεται η ίδρυση ενός ιδιωτικού Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέσω της οποίας θα επιλεγεί ο ιδιώτης που θα συστήσει τον Φορέα, ενεργοποιείται ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας ευάλωτων οφειλετών. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει κρατική επιδότηση 70-210 ευρώ (ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού), το οποίο θα καταβάλλεται, προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, για χρονικό διάστημα 15 μηνών.
Ο άμεσος στόχος του προγράμματος είναι η αποτροπή των πλειστηριασμών και εξώσεων πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, που έχουν χρέη σε πιστωτές, μέχρι την ίδρυση του ιδιωτικού Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης που προβλέπεται στον Ν. 4738/2020 (Α' 207) και αποτελεί μια μόνιμη λύση. Ο Φορέας αυτός θα προβαίνει στην αγορά της πρώτης κατοικίας και την επαναμίσθωσή της στον ευάλωτο οφειλέτη για χρονικό διάστημα μέχρι 12 έτη εντός του οποίου εκείνος μπορεί να προβεί στην επαναγορά της. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα αυτό παρέχει τον απαιτούμενο χρόνο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του δικαιώματος στέγασης των ευάλωτων νοικοκυριών. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η θέσπιση πολιτικών κοινωνικής προστασίας για τους ευάλωτους οφειλέτες.

Το πρόγραμμα θεσπίζεται αποκλειστικά για τους ευάλωτους πολίτες, καθώς η Πολιτεία λαμβάνει υπόψη της ότι οι οικονομικές δυνατότητες δεν είναι οι ίδιες και ότι η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και η παροχή οικονομικών διευκολύνσεων για την περαιτέρω στήριξη αυτών των οφειλετών, είναι καταλυτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή. Αναδεικνύει, επιπλέον, την κρατική ευθύνη, διασφαλίζοντας την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών κοινωνικής πρόνοιας. Επιπρόσθετα εδραιώνεται το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος και ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο Κράτος δικαίου, αφού εξασφαλίζεται η πρόληψη γένεσης κοινωνικών προβλημάτων.

γ) Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η σύσταση της «Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης». Η Αρχή έχει ως σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων έναντι του Δημοσίου, την αξιόπιστη αξιολόγηση της πιστοληπτικής συμπεριφοράς τους και την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησής τους προς χρήση από δημόσιους οργανισμούς και φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και λοιπούς ιδιώτες (π.χ. εμπόρους). Αντίστοιχοι φορείς (credit bureau) λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. (Ιρλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Αυστρία), ενώ στην Ελλάδα μέχρι σήμερα λειτουργεί ιδιωτική εταιρεία (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) που διαθέτει μόνο τα δεδομένα των τραπεζών.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) και οφειλετών και μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) ως προς την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων έναντι του Δημοσίου. Η ασύμμετρη πληροφόρηση οδηγεί σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, όπως ότι: α) οι οφειλέτες δανείζονται περισσότερα χρήματα από όσα είναι σε θέση να εξοφλήσουν ή οι πιστωτές είναι πρόθυμοι να δανείσουν λιγότερα χρήματα από όσα ο οφειλέτης θα μπορούσε σταθερά να εξοφλεί, β) όσο οι οφειλέτες έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από τους πιστωτές, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις δανείου χωρίς πρόθεση να τις εξυπηρετήσουν, γ) οι πιστωτές δεν εγκρίνουν αιτήσεις δανειοδότησης σε οφειλέτες, παρόλο που αυτοί διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα, ελλείψει επαρκών στοιχείων για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και είναι πιθανό να εγκρίνουν αιτήσεις οφειλετών που δεν είναι αξιόχρεοι προς το Δημόσιο, αλλά επιδιώκουν ενεργά τη χορήγηση δανείου.

Η σύσταση της «Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης, στη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας πιστοληπτικής αξιολόγησης προς χρήση από δημόσιους φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης.

δ) Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου στοχεύουν στην ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του έργου του, με την αποδοτική επιστροφή των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας στον ιδιωτικό τομέα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται παρεμβάσεις, με τις οποίες:

-Αποσαφηνίζεται ότι η αποεπένδυση εντάσσεται στον σκοπό τον οποίον υπηρετεί το Ταμείο, αναδεικνύοντας τη σημασία της για την ευμάρεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και κατ' επέκταση για την εθνική οικονομία.
-Παρατείνεται κατά το αναγκαίο χρονικό διάστημα η διάρκεια του Ταμείου.
-Απλοποιείται το μοντέλο διοίκησης του Ταμείου, με τη συγχώνευση των υφισταμένων δύο διακριτών οργάνων (δηλ. του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής) σε ένα ενιαίο όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Η μεταβολή αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την ευελιξία, καθώς επίσης την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Προβλέπεται, δε, ειδική διαδικασία άμεσης μετάβασης στο νέο σχήμα διοίκησης.
-Επικαιροποιείται και απλουστεύεται το σύνθετο περιβάλλον ειδικών δικαιωμάτων διοίκησης και ελέγχου του Ταμείου ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία μετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων στο διάστημα που μεσολάβησε από την ίδρυσή του και περιορίζοντας τις επικαλύψεις.
-Εισάγονται λεπτομερείς προβλέψεις για τον σχεδιασμό, την υιοθέτηση και την εφαρμογή της πολιτικής αποεπένδυσης από το Ταμείο, κατά τρόπον ώστε να δρομολογηθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά η μετάβαση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ιδιωτική συμμετοχή.

ε) Άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης - Ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τελωνειακή αντιπροσώπευση και ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι άσκησης του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
Ταυτόχρονα, καταργείται ο ν. 718/1977 «Περί εκτελωνιστών» (Α΄304), ο οποίος περιλαμβάνει παρωχημένες προβλέψεις και έχει τροποποιηθεί αποσπασματικά από τον ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και τον ν. 4111/2013 (Α΄ 18), με αποτέλεσμα να εκκρεμούν ζητήματα προς ρύθμιση και κατ' επέκταση να δημιουργούνται προβλήματα εφαρμογής. Ειδικότερα με το νομοσχέδιο αυτό:
-Διαφοροποιούνται οι όροι άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και διευκρινίζεται η ευθύνη (άμεση ή έμμεση) που απορρέει.
-Καταργούνται οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή και εισάγεται πρόβλεψη για συγκεκριμένα προγράμματα πιστοποίησης από ειδικά διαπιστευμένους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόβλεψη για επιμόρφωση καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριοποίησης των τελωνειακών αντιπροσώπων.
-Παρέχεται, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, η δυνατότητα σε τελωνειακούς αντιπροσώπους που ασκούν το επάγγελμα σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., να δραστηριοποιηθούν και στην Ελλάδα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
-Καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων, μεταξύ των οποίων η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και του Χάρτη Ποιότητας που καταρτίσθηκαν από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Εκτελωνιστών -Πανευρωπαϊκό Δίκτυο.
-Ρυθμίζονται τα θέματα αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου (εκτελωνιστή), σύμφωνα με τις επιταγές του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
-Αναμορφώνεται το πλαίσιο της πειθαρχικής εξουσίας επί των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων και ρυθμίζονται θέματα για τα οποία υφίσταται νομοθετικό κενό, όπως η παραγραφή των πειθαρχικών αδικημάτων και η λήξη της πειθαρχικής ευθύνης.


 Υπουργείο Δικαιοσύνης

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, παρουσίασε τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.
Συγκεκριμένα με την αναμόρφωση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών επιχειρείται η εξάλειψη δυσλειτουργιών του συστήματος που καθυστερούν την απονομή της Δικαιοσύνης και περιορίζουν την αποτελεσματικότητά της.
Με το Σχέδιο Νόμου εισάγονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την οργάνωση και λειτουργία των Δικαστηρίων και ρυθμίσεις για την ταχύτερη ενσωμάτωση των πολιτικών για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Παράλληλα, αναμορφώνεται το σύστημα διενέργειας των επιθεωρήσεων των δικαστών.
Ειδικότερα, με τον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών:
● Θεσπίζονται σημαντικές καινοτομίες που αφορούν στη δυνατότητα σύγκλησης των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, περιορίζονται τα κωλύματα εντοπιότητας για την πιο ορθολογική στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών και ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα των Ειρηνοδικείων μετά την έναρξη λειτουργίας της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
● Οι δικαστικές αποφάσεις όλων των δικαστηρίων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.
● Εισάγονται στους κανονισμούς των δικαστηρίων υποχρεωτικές ρυθμίσεις για την ισομερή κατανομή των υποθέσεων.
Ως προς το σύστημα επιθεώρησης:
● Καθιερώνονται 4 επίπεδα επιθεώρησης (στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, τους διευθύνοντες τα δικαστήρια, τους προέδρους και τους προεδρεύοντες τμημάτων δικαστικών σχηματισμών, σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς).
● Επεκτείνεται η θητεία των επιθεωρητών, οι οποίοι επιλέγονται με ένα μικτό σύστημα ορισμού και κλήρωσης. Οι επιθεωρητές παρακολουθούν υποχρεωτικά έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώνονται από την Εθνική Σχολή Δικαστών.
● Ιδρύεται Γραφείο Γραμματείας Επιθεώρησης για την υποβοήθηση του έργου των επιθεωρητών.
● Στην επιθεώρηση ελέγχεται, πλέον, πέρα από την ποσοτική και ποιοτική υπηρεσιακή απόδοση των δικαστικών λειτουργών, και η ταχύτητα έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, πάντα σε σχέση με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρεια των υποθέσεων.


 
 Υπουργείο Εσωτερικών
 

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσίασε το ερανιστικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πλειάδα ειδικότερων ζητημάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών καθώς και άλλων υπουργείων
Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι, ενδεικτικά, η εισαγωγή ρυθμίσεων, αναφορικά με:
-Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.): Δεδομένου του γεγονότος ότι η εφαρμογή του σχεδίου αποτελεί εθνική δέσμευση, διασφαλίζεται η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει η χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, υλοποιούνται προτεραιότητες που αναδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και στο πλαίσιο της διερεύνησης της κατάστασης του κράτους δικαίου και συναφείς συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που έχουν αρμοδιότητες στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς.
-Τη μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή προϊσταμένων μέσω της θέσπισης ελάχιστης βάσης 500 μορίων στη δομημένη συνέντευξη για την επιλογή προϊσταμένων. Η προωθούμενη ρύθμιση απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του υπαλλήλου που είναι υποψήφιος για κατάληψη θέσης ευθύνης. Δεδομένου ότι η δομημένη συνέντευξη αποτελεί ένα αντικειμενικό κριτήριο, με το οποίο διαπιστώνονται τόσο οι γνώσεις του υπαλλήλου, όσο και οι επικοινωνιακές του δεξιότητες, οι ηγετικές του ικανότητες κ.λπ., επιβάλλεται ο υποψήφιος να συγκεντρώνει τουλάχιστον τη βάση κατά την τελική μοριοδότηση. Η ρύθμιση επιφυλάσσεται τόσο για τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα όσο και για τον κώδικα δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Λόγω της σπουδαιότητας της ρύθμισης, η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης προβλέπεται ότι θα ισχύει και επί των τρεχουσών διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
-Τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων: Εισάγεται νέα διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων και ορίζεται ότι, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Δήμος αδυνατεί να εκδώσει αυθημερόν τη βεβαίωση, ο δικαιοπάροχος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δυο τοις χιλίοις (0,2‰) επί του τιμήματος της αξίας του ακινήτου. Το αποδεικτικό κατάθεσης υπέχει θέση βεβαίωσης και δεν κωλύεται η διαδικασία της μεταβίβασης.
-Την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού: Η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία, αλλά χωρίς παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Για το λόγο αυτό, αξιοποιούνται τα εργαλεία του ν. 4412/2016 που παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης μιας επείγουσας και έκτακτης κατάστασης.

 Υπουργείο Υποδομών

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής από την πλευρά του, εισηγήθηκε και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Ειδικότερα:
Α. Την υπαγωγή στη διαδικασία του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α' 17) όπως ισχύει κάθε φορά των απαλλοτριώσεων που έχουν κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις για το έργο «Βελτίωση τμημάτων επαρχιακής οδού Παπάδου - Πλωμαρίου/ τμήμα Α' - παράκαμψη 'Αγιου Ισίδωρου» στη νήσο Λέσβο.
Β. Την υπαγωγή στη διαδικασία του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, όπως ισχύει, των απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των υπό δημοπράτηση και υπό ωρίμανση έργων, που αναφέρονται παρακάτω και για τα οποία δεν έχουν κηρυχθεί απαλλοτριώσεις κατά τις πάγιες διατάξεις των παρακάτω έργων:
-«Επείγοντα έργα επισκευής και ανακατασκευής γεφυρών στη νήσο Εύβοια και ειδικότερα στη γέφυρα Βασιλικού επί της Εθνικής Οδού 44, στη γέφυρα στον οικισμό Φύλλα και στη γέφυρα στον οικισμό Αφράτι που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020».
-«Κατασκευή νέας γέφυρας Κερίτη με τα συνοδά οδικά έργα, στον οικισμό Αλικιανός του δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων».
-«Οδική σύνδεση του νέου Νοσοκομείου Σπάρτης».
-«Έργα άρσης ασυμβατοτήτων με τους κανονισμούς EASA - Αεροδρόμιο Κέρκυρας».

Τέλος το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, για την ανανέωση της θητείας του Ιωάννη Δημητρακόπουλου στη θέση του Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ενέκρινε την συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής, ενώ μετά από εισήγηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, ενέκρινε την συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.