ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για την πρόσληψη 1.500 αστυνομικών
 

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για την πρόσληψη 1.500 αστυνομικών