ΕΜΠΟΡΙΟ

Την 1η Ιουλίου 2021 η έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

11/05/20 - 19:27
Βάσει των προτεινόμενων αλλαγών, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις επιπλέον μήνες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των οποίων δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους μέλους.