ΧΡΙΣΤΟΣ

 

Χριστός ανέστη με κατάνυξη, ευθύνη και ελπίδα