ΜΗΔΕΙΑ

 

Ενισχύονται τα συνεργεία για την αποκατάσταση των βλαβών στην ηλεκτροδότηση

 

Απoκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε σημαντικό αριθμό νοικοκυριό - Μάχη με το χρόνο μέχρι το βράδυ να έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες