ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τελικά η Standard & Poors δεν μας αναβάθμισε

27/04/19 - 01:43
Παρά τις θετικές εκτιμήσεις της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η Standard & Poors διατήρησε την ελληνική οικονομία στην ίδια πιστοληπτική βαθμίδα