ΟΘΩΜΑΝΟΙ

 

30 Μαρτίου 1822: Η σφαγή και η καταστροφή της Χίου από τους Οθωμανούς Τούρκους