ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κλοπή στρατιωτικού υλικού από τη Λέρο: Εκτελέστηκε από άτομα τα οποία έχουν γνώσεις ανορθόδοξου πολέμου

11/09/19 - 12:53
Κλοπή στρατιωτικού υλικού από τη Λέρο: Εκτελέστηκε από άτομα τα οποία έχουν γνώσεις ανορθόδοξου πολέμου - Η υπόθεση αξιολογείται ως ιδιαιτέρως σημαντική από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες λόγω και της συγυρίας