ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Βουλή: Οι τοποθετήσεις των κομμάτων για το προσχεδίο του προϋπολογισμού του 2024

 

Προσχέδιο προϋπολογισμού 2024: Οι δημοσιονομικές προκλήσεις από τις φυσικές καταστροφές