Προς μείωση η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

 
Μειώνεται από την 1-1-2019 η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ενημερώθηκε: 03/12/18 - 17:14

Μειώνεται από την 1-1-2019 η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με βάση την τακτική πενταετή αναπροσαρμογή των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών, στην οποία προχώρησε η ΕΚΤ.

ΕΚΤ

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της ΤτΕ θα αντιστοιχεί στο 1,7292% του κεφαλαίου της από την 1-1-2019 έναντι 2,0332 στο τέλος του 2018. Το μερίδιο της ΤτΕ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ από 1-1-2019 θα ανέρχεται σε 187.186.022,25 ευρώ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΚΤ, τα μερίδια συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίση αναλογία, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των αντίστοιχων κρατών-μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Όπως προκύπτει από την πιο πρόσφατη επανεξέταση, 16 κεντρικές τράπεζες θα καταβάλλουν υψηλότερο μερίδιο συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ από ότι παλαιότερα ενώ 12 κεντρικές τράπεζες θα καταβάλλουν χαμηλότερο μερίδιο συμμετοχής.

Το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 10.825.007.069,61 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ