Τα πρόστιμα για αφηρημένους και ασυνεπείς φορολογούμενους για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Τα πρόστιμα για αφηρημένους και ασυνεπείς φορολογούμενους για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
Ενημερώθηκε: 27/06/16 - 10:02

Μόλις 4 ημέρες έμειναν ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και πληθαίνουν οι ενδείξεις για την παροχή παράτασης λόγω του όγκου των υποβληθεισών δηλώσεων. Παρά ταύτα, η όποια παράταση δεν θα υπερβαίνει όπως εκτιμάται τις 2 με 3 εβδομάδες οπότε και πάλι πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την επιτέλεση του φορολογικού καθήκοντος για τις εκατοντάδες χιλιάδες φυσικών προσώπων που θα επιλέξουν να υποβάλουν την δήλωση "στο παρά πάντε".

Δεν θα λείψουν όμως ούτε εφέτος όπως αναμένεται οι για οποιονδήποτες λόγο (αμελείς, αφηρημένοι, κ.λπ.) που δεν θα υποβάλουν ούτε με την νέα παράταση εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους και χρήσιμο είναι να γνωρίζουν από τώρα τί θα συνεπάγεται αυτό:

- Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 - Φορολογικό έτος 2015 Πρόστιμα - Προσαυξήσεις φόρου - Λοιπές επιβαρύνσεις. Επιβολή διαδικαστικού πρόστιμου του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Προσαύξηση φόρου (0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου). Αποτέλεσμα εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης Φυσικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση απλογραφικού συστήματος βιβλίων. Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση Διπλογραφικού συστήματος βιβλίων.

- Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι μηδενικό.

  • Φυσικά πρόσωπα: 100 ευρώ
  • Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση απλογραφικού συστήματος βιβλίων: 100 ευρώ
  • Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση Διπλογραφικού συστήματος βιβλίων: 100 ευρώ

- Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι πιστωτικό.

  • Φυσικά πρόσωπα: 100 ευρώ
  • Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση απλογραφικού συστήματος βιβλίων: 100 ευρώ
  • Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση Διπλογραφικού συστήματος βιβλίων: 100 ευρώ

- Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι χρεωστικό.

  • Φυσικά πρόσωπα: 100 ευρώ
  • Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση απλογραφικού συστήματος βιβλίων: 250 ευρώ
  • Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση Διπλογραφικού συστήματος βιβλίων: 500 ευρώ

Προσαύξηση φόρου (0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου): 0,73% ανά μήνα

Αναφορικά με τα πρόστιμα εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, αυτά έχουν ως εξής: