Νίκος Νικολόπουλος: Να ισχύσει το κίνητρο της ελεύθερης μεταγραφής για τους πολύτεκνους

Ερώτηση του Νίκου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Παιδείας για την ελεύθερη μεταγραφή των πολυτέκνων φοιτητών
Ενημερώθηκε: 24/04/18 - 13:34

Το έμπρακτο ενδιαφέρον του για την απόκτηση δικαιώματος ελεύθερης μεταγραφής των πολυτέκνων φοιτητών, εκδήλωσε ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής  Νίκος Νικολόπουλος, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας.

Ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής υπενθυμίζει ότι οι μετεγγραφές των πολυτέκνων  φοιτητών δόθηκαν με το Νόμο 860/1979 ως δημογραφικό κίνητρο, τότε που υπερτερούσαν οι γεννήσεις των θανάτων και αφαιρέθηκαν το 2011, ως να έπαψε τότε να υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, τότε που οι θάνατοι άρχισαν να ξεπερνούν τις γεννήσεις!

Με αγανάκτηση στη συνέχεια, ο Νίκος Νικολόπουλος παρατηρεί:

Ενώ ο κ. Υπουργός έχει αναγνωρίσει το δίκαιο των Πολυτέκνων και είχε υποσχεθεί συνομιλίες με τα υπόλοιπα κόμματα πριν προχωρήσει σε νέα ρύθμιση, δεν έγινε απολύτως τίποτα και με τη νέα διάταξη του άρθρου 17 οι πολύτεκνοι είναι πάλι εκτός!
Είναι γνωστό επίσης ότι στο Μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου αιτείται μετεγγραφή ο πολύτεκνος φοιτητής αναφέροντας την ιδιότητά του κατά δήλωσή του, χωρίς κανένα έλεγχο εάν είναι πράγματι πολύτεκνος ή όχι. Ο έλεγχος γίνεται μετά, στις Σχολές.

Ο αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών από τις σχολές είναι διαφορετικός από τον αριθμό που δίνει το Υπουργείο, γιατί οι Σχολές είναι αυτές που ελέγχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το θέμα όμως είναι ότι έτσι χάνονται θέσεις από πραγματικούς δικαιούχους πολύτεκνους, αφού οι θέσεις δεν συμπληρώνονται. Θα πρέπει ο έλεγχος να γίνεται στην αρχή, είναι εύκολος και γρήγορος τρόπος, όπως γίνεται με τις μεταθέσεις των πολυτέκνων Εκπαιδευτικών και που εφαρμόζει η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, χρησιμοποιώντας τον αριθμό Μητρώου της ΑΣΠΕ.

Για το λόγο αυτό, η ΑΣΠΕ προτείνει να επανέλθει το δικαίωμα της ελεύθερης μετεγγραφής στους ελάχιστους πλέον πολύτεκνους φοιτητές, μαζί με τις άλλες κατηγορίες που τυγχάνουν ελεύθερης μετεγγραφής για λόγους δικαιοσύνης και υλοποιήσεως της Συνταγματικής επιταγής του άρθρου 21 του Συντάγματος και καθώς επίσης η οικονομική κρίση πλήττει κυρίως και πολλαπλώς τις οικογένειές των πολυτέκνων.

Με την κοινοβουλευτική παρέμβασή του ο ανεξάρτητος βουλευτής καλεί, στην ουσία, τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου να άρει την αδικία για να δύνανται οι πολύτεκνοι να μεταγράφονται ελεύθερα.