Μείωση καταθέσεων

Χρήματα ATM τράπεζας
Ενημερώθηκε: 07/03/16 - 10:41

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στις τράπεζες μειώθηκαν, σε μηνιαίες συναλλαγές, κατά 1,15 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2016, μετά από αύξηση κατά 2,5 δισ. ευρώ που παρουσίασαν τον Δεκέμβριο του 2015.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφει το τελευταίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank. «Η αισθητή αυτή κάμψη των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα αποδίδεται στην επίταση της αβεβαιότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και αφετέρου στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που στοιχειοθετείται από την μηνιαία πτώση των καταθέσεων όψεως ( -1,4 δισ.ευρώ)», εκτιμούν οι αναλυτές της τράπεζας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ανάλυσης «η εντός του Ιανουαρίου 2016 εκροή των ιδιωτικών καταθέσεων προήλθε πρωτίστως από τη μείωση των επιχειρηματικών καταθέσεων ( 1,3 δισ.ευρώ) και κατά πολύ λιγότερο των νοικοκυριών (161 εκατ.ευρώ). Κατά συνέπεια το υπόλοιπο των ιδιωτικών καταθέσεων διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο του 2016 στα 122.228 εκατ.ευρώ μειωμένο κατά 25,8 δισ. ευρώ ή κατά - 17,4% έναντι του Ιανουαρίου του 2015».