ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Σε αλλαγές στην κυβέρνηση και στη δασοπυρόσβεση προχωρά ο Κυρ. Πητσοτάκης
 

Σε αλλαγές στην κυβέρνηση και στη δασοπυρόσβεση προχωρά ο Κυρ. Μητσοτάκης