ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

Νέα ΔΙΣ: Ο Ιερώνυμος έχει την απόλυτη πλειοψηφία - Ποια είναι τα 12 μέλη

 

Τα «αγκάθια» της Ινδίκτου για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και η νέα Διαρκής Ιερά Σύνοδος