Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό

Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό
Ενημερώθηκε: 19/04/17 - 15:27
Του Βασίλειου Κιμ. Μπένου*

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος που με πλειοψηφία ενέκρινε η Ελληνική Βουλή και επειδή ο Λαός από το 2010 με συναίσθημα που συνδυάζει φόβο ανεξάντλητη υπομονή και καρτερικότητα, σκέφτεται και διακαώς περιμένει από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, που βρίσκεται στην κορυφή της κρατικής πυραμίδας την μεγιστοποίηση των υποχρεώσεών του για ανιδιοτελή προσφορά και αφιέρωση όλων των δυνάμεων και προσπαθειών του αφενός για περιφρούρηση των παραδόσεων της πατρίδας μας, που συνεχίζουν να ακτινοβολούν σε ολόκληρο τον κόσμο· αφετέρου την περαιτέρω προώθηση της προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την ποιοτική άνοδό του, ώστε να λειτουργεί μέσα σε πλαίσια υγιώς δημοκρατικά· επίσης, για αποδυνάμωση ή εξουδετέρωση κάποιων νοσογόνων αιτίων ή και διαλυτικών τάσεων, που συνειδητά ή ασυνείδητα πρωτογενώς ή δευτερογενώς εμφιλοχωρούν μέσα στην ευρύτερη κρατική εξουσία και δημιουργούν συμπτώματα απορρυθμίσεως και τέλος προς συνεχή προσπάθεια αποκατάστασης του κύρους του κράτους με την συνεχή επαγρύπνηση για την εξυγίανση των μελών εκείνων του κρατικού οργανισμού, που έχουν υποστεί ήδη κάποια διάβρωση, που εκδηλώνεται με αδυναμία να συμβάλουν στην οικονομική ευεξία.

Ο Ελληνικός Λαός περιμένει από Εσάς λεπτομερές πρόγραμμα επιδιώξεων χωρίς να υπογράψετε γραμμάτια πολλά από τα οποία δεν πρόκειται να εξοφληθούν. Σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την περαίωση της αξιολόγησης, θα πρέπει να επισημανθούν λεπτομερώς από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου - με βάση την εμπειρία τους μέχρι σήμερα - λεπτομερέστατα τα ποικιλόμορφα και πολυεπίπεδα προβλήματα, των οποίων εσείς θα επιβάλετε την αντιμετώπισή τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα .

Έτσι, θα απλοποιηθεί η ολοκλήρωση του προγραμματισμού και η θεσμοθέτηση διαρθρωτικών αλλαγών· ιδιαίτερα του κρατικού συστήματος, που θα προκαλέσουν προβλεπόμενες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, στο επίκεντρο των οποίων πρέπει να βρίσκεται ο παράγων άνθρωπος στον οποίο εκτιμώ ότι αναφέρεται και η εξαγγελθείσα από Εσάς «δίκαιη ανάπτυξη».

Επίσης, n απαλλαγή από κάποιες αναχρονιστικές διατάξεις, που σχετίζονται με την διάρθρωση του συστήματος και θα προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές με επίδραση στην οικονομία.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχετε την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη δίκαιη αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των χρονοβόρων διαδικασιών με ανάληψη σταυροφορίας ενδεχομένως όλου του πολιτικού κόσμου για αναθεώρηση της ιεραρχήσεως των αναγκών σε τρόπο ώστε να καθορισθούν οι επιβαλλόμενες προτεραιότητες μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Στην προσπάθεια αυτή για να καταπολεμηθούν οι αδυναμίες που προκαλούν την μειωμένη απόδοση της κρατικής μηχανής πρέπει συγχρόνως να αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε να αξιοποιηθεί ότι υπάρχει και δυστυχώς σε μεγάλη έκταση μένει παροπλισμένο, αναξιοποίητο και μη-ενεργό με συνέπεια να μην έχουν προκύψει τα αναμενόμενα αποτελέσματα με αξιολογικά κριτήρια.

Και βέβαια το πρόγραμμα των διαρθρωτικών αλλαγών επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί κατ' αντιδιαστολή προς τη «δυνάμει» εμφάνιση του, ώστε να προκαλέσει επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών καθώς και την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών.

*Ο  Βασίλειος Κιμ. Μπένος είναι πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.