Κρατική Παρέμβαση και Ρυθμιστική Διοίκηση: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του δικηγόρου Θεόδωρου Πανάγου

 
Κρατική Παρέμβαση και Ρυθμιστική Διοίκηση, κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του δικηγόρου Θεόδωρου Πανάγου

Ενημερώθηκε: 03/03/17 - 19:45

Κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ το νέο βιβλίο του Θόδωρου Πανάγου, με τίτλο Κρατική Παρέμβαση και Ρυθμιστική Διοίκηση. Τα όρια και η ποιότητα της παρέμβασης του Κράτους στην κοινωνία και την οικονομία, συνιστούν πάντοτε το ζητούμενο, στο πλαίσιο του φιλελεύθερου κράτους δικαίου.

Ο τρόπος που ασκείται η εν λόγω ρυθμιστική συμπεριφορά, οι μορφές της και τα στοιχεία που τη συνιστούν αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου.

Παράλληλα, η ρύθμιση και οι ρυθμιστικές αρχές, η απορρύθμιση, η υπερρύθμιση και οι επιπτώσεις τους, η δημόσια υπηρεσία και η παραχώρησή της, καθώς και επιμέρους θέματα παρέμβασης, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και τα όριά τους, αλλά και η νομολογία στην περίοδο των μνημονίων, αναλύονται ως στοιχεία του παρεμβατικού δικαίου. Η συνολική αναφορά συνοδεύεται από μια ενδιαφέρουσα ιστορική επισκόπηση της κρατικής παρέμβασης στον Ελληνικό χώρο.

Ο Θόδωρος Πανάγος είναι δικηγόρος, διδάσκει Δίκαιο Ενέργειας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και είναι πρώην αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.