Προσλήψεις σε Δήμους - Δείτε τις προκηρύξεις

 
Προσλήψεις σε Δήμους - Δείτε τις προκηρύξεις

Ενημερώθηκε: 26/07/20 - 17:25

Προκηρύξεις για προσλήψεις σε αρκετούς Δήμους της χώρας, έχουν δημοσιευτεί τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα:

18 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/07/2020-28/07/2020

εδώ

Δείτε την προκήρυξη.

12 Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πηνειού

Ο Δήμος Πηνειού ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020.

εδώ

Δείτε την προκήρυξη.

30 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

26 άτομα

4 άτομα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/07/2020 - 29/07/2020.

50 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

10 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).
40 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/07/2020 - 05/08/2020.

εδώ

Δείτε την προκήρυξη.

21 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/07/2020 - 03/08/2020.

εδώ

Δείτε την προκήρυξη.

12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας

Δήμου Εορδαίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/07/2020 - 03/08/2020

εδώ

Δείτε την προκήρυξη.

15 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/07/2020 - 03/08/2020.

εδώ

Δείτε την προκήρυξη.

10 άτομα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

εδώ

Δείτε την προκήρυξη.