81 ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με ένα κλικ για την διευκόλυνση των πολιτών

 
81 ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με ένα κλικ για την διευκόλυνση των πολιτών

Ενημερώθηκε: 13/04/21 - 17:47

Τον χάρτη με τις 81 ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής.

Αναλυτικότερα οι ψηφιακές δράσεις της ΑΑΔΕ είναι οι ακόλουθες:

1.Υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Α. Φορολογικό Μητρώο

1. ΕΚΔΟΣΗ και ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ μέσω ταυτοποίησης αριθμού κινητού τηλεφώνου. Αφορά φυσικά πρόσωπα και παρέχεται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου.

2. ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ μέσω βιντεοκλήσης (myAADElive). Αφορά φυσικά πρόσωπα, με ταυτοποίησή τους μέσω τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ.

3. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να προβαίνουν με ηλεκτρονική αίτηση σε αλλαγή της Διεύθυνσης Κατοικίας τους. Εν συνεχεία η ΔΟΥ, χωρίς παρουσία του ενδιαφερόμενου, επεξεργάζεται την αίτηση και εγκρίνει ή απορρίπτει (αναγράφοντας την αιτιολογία απόρριψης) το αίτημα του φορολογούμενου.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΑΜΩΝ και ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ. Άμεσα και εύκολα γίνεται πλέον κεντρικά και αυτόματα, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στη ΔΟΥ, η ενημέρωση γάμων και διαζυγίων.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ. Άμεσα ενημερώνεται το Φορολογικό Μητρώο και δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία των συγγενών στη ΔΟΥ.

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Σε καθημερινή βάση γίνεται πλέον κεντρικά και αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας με την Ελληνική Αστυνομία, η ενημέρωση των ΑΔΤ που αντικαθίστανται ή απενεργοποιούνται (κλοπές, απώλειες).

7. ΙΒΑΝ για επιστροφές, πιστώσεις. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν τον λογαριασμό τους, σε μορφή ΙΒΑΝ ώστε σε περίπτωση που προκύπτει επιστροφή φόρου να πραγματοποιείται άμεσα η πίστωση στο λογαριασμό του δικαιούχου. Οι ΙΒΑΝ διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο με τα Ιδρύματα Πληρωμών ώστε επιβεβαιώνεται ο δικαιούχος/ συνδικαιούχοι. Μέχρι στιγμής, πάνω από 3,77 εκατομμύρια IBAN έχουν δηλωθεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet.

8. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ για την καταχώριση στοιχείων ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Β. Πληρωμές, Επιστροφές Φόρων, Ρυθμίσεις

9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να παρακολουθούν τις ανοιχτές βεβαιωμένες οφειλές τους (ρυθμισμένες και μη) καθώς και το ιστορικό των πληρωμών τους μέσω Ιδρυμάτων Πληρωμών.

10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΩ myTAXISnet. Δυνατότητα πληρωμής όλων των βεβαιωμένων και ρυθμισμένων οφειλών με κάρτα πληρωμών μέσω του myTAXISnet, με άμεση ενημέρωση των οφειλών.

11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ν. 4152/2013. Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4152/2013 (24 ή 48 δόσεις).

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. από άλλες χώρες της Ε.Ε.

13. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ στην εφαρμογή myTAXISnet

Γ. Δηλωτικές Υποχρεώσεις

Εισόδημα

14. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Μέσω της εφαρμογής Εισοδήματος του TAXISnet, φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2 και Ε3 καθώς και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2015 και μετά.

15. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.

16. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΦΟΡΩΝ. Επιχειρήσεις, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις παρακρατουμένων φόρων μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής. Συγκεκριμένα:

- Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

- Επιχειρηματική Δραστηριότητα (παρακράτηση & προκαταβολή)

- Μερίσματα, Τόκοι και Δικαιώματα

- Εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού

- Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών

- Φόρος Εισοδήματος εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων

- Δήλωση από φορείς Γενικής Κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών

- Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238/1994)

- Οριστική ΦΜΥ (Ε7) για τα έτη 2006 έως 2014

- Β΄ Αντίτυπο βεβαιώσεων αποδοχών

- Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ε20) οικονομικού Έτους 2014

- Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ε21) οικ. Έτους 2014.

17. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ και ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ. Από την υπηρεσία αυτή, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν κατάσταση βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

18. ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ και μελών συμφώνου συμβίωσης. Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Οχήματα

19. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (myCAR). Ο ιδιοκτήτης μπορεί να δει την κατάσταση των οχημάτων ιδιοκτησίας του, να θέσει το όχημα σε ακινησία ή κυκλοφορία με ψηφιακή αίτηση και χωρίς κατάθεση πινακίδων στη ΔΟΥ και να λάβει την ειδοποίηση πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας για τα οχήματά του.

Περιουσία

20. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (myProperty): Μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά οι περισσότερες περιπτώσεις δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων.

21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (Ε9). Μέσα από το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί. Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2011 και μετά.

22. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Από αυτήν την εφαρμογή ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει/να δει/να αποδεχτεί δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία. Με την ολοκλήρωση της υποβολής θα εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

23. ΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. Από την υπηρεσία αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να καταχωρήσουν το εκμισθωμένο ακίνητο στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής καθώς επίσης και να υποβάλουν τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.

24. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 15% (ΕΦΑ).

ΦΠΑ

25. ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ VIES. Από την υπηρεσία αυτή, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν:

- τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.

- τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στα έτη Αναφοράς 2010 έως 2013.

- τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και τους διορθωτικούς Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.

Λοιπές δηλώσεις

26. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

27. ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ. Υπηρεσία μέσω της οποίας υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις δήλωση εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού.

28. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛ 1077/2012 και ΠΟΛ 1033/2014 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Από την υπηρεσία αυτή, οι επιχειρήσεις μπορούν να ανακτήσουν τυχόν υποβληθείσες καταστάσεις στοιχείων Δημόσιων Θεραπευτηρίων και Ταμείων Ασφάλισης και να υποβάλλουν ή να ανακτήσουν τυχόν υποβληθείσες καταστάσεις:

- Στοιχείων Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων

- Στοιχείων Επιχειρήσεων Ιδιωτικής Ασφάλισης

- Στοιχείων Εταιρειών Ύδρευσης

- Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

- Δικαιούχων αποζημίωσης από αιτία ατυχήματος που υποβάλλεται από Επιχειρήσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης.

29. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πελατών προμηθευτών και συναλλαγών - ΜΥΦ.

30. ΤΕΛΗ και ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ (περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας, απόδοση φόρου ασφαλίστρων, δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής και άλλα).

31. ΕΦΑΡΜΟΓΗ eTEPAI για την επιβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) σε όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, άνω των επτά μέτρων, ανεξάρτητα από τη σημαία τους.

Δ. Πιστοποιητικά - Ενημερώσεις

32. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ από τη ΔΟΥ στη θυρίδα του πολίτη στην εφαρμογή myTAXISnet.

33. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε1 και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΥ. Ο φορολογούμενος που έχει πιστοποιηθεί από το TAXISnet, μπορεί να εκτυπώσει τις Δηλώσεις Ε1 και τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φόρου Εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2003 έως και 2013, την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το οικονομικό έτος 2014 και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για τα φορολογικά έτη από το 2014 και μετά, ανεξάρτητα αν έχουν υποβληθεί στη ΔΟΥ ηλεκτρονικά.

34. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ, για τα έτη 2014 και μετά.

35. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ. Τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, μπορούν να εκδώσουν Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α νόμου 4174/2013).

36. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

36.1. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ. Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις, μπορούν μέσω TAXISnet να εκδώσουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση εφόσον δεν έχουν οφειλές ή οι οφειλές τους είναι μη ληξιπρόθεσμες ή έχουν ρύθμιση η οποία είναι ενήμερη.

36.2. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

36.3. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

36.4. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα ενός αποδεικτικού ενημερότητας που έχει εκδοθεί από τη ΔΟΥ ή από το TAXISnet.

37. ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να δηλώσουν τον μοναδικό λογαριασμό, με τη μορφή ΙΒΑΝ, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ.

38. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ λόγω ένταξης στη ρύθμιση των ν.4611&4621/2019 (ρύθμιση 120 δόσεων).

39. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, αναγκαίο για τις μεταβιβάσεις οχημάτων.

40. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ μέσω της εφαρμογής myTAXISnet

Ε. Οικονομική στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων

41. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myBusinessSupport. Δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει κάθε είδους ενισχύσεις των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19, όπως:

41.1. ΑΙΤΗΣΗ για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (1 έως 5)

41.2. ΑΙΤΗΣΗ για ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (1 έως 6)

41.3. ΑΙΤΗΣΗ για ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ. Μέσω της εφαρμογής αυτής έχουν τη δυνατότητα οι κομιστές αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία του αξιογράφου, να δηλώσουν τα στοιχεία αυτών των αξιογράφων και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 (Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις και Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π).

41.4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ για την την ένταξη στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του Υπουργείου Εργασίας

41.5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

42. ΔΗΛΩΣΗ COVID ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ για την υποστήριξη της λήψης ενισχύσεων λόγω μείωση ενοικίων, μηνών Μαρ 2020 - Μαρ 2021.

43. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ κατανάλωσης καυσίμων θέρμανσης (myΘέρμανση).

ΣΤ. Άλλες υπηρεσίες

44. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ κατά πράξεων της Φορολογικής Αρχής.

45. ΦΟΡΟΛΟΤΑΡΙΑ. Μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις, στις οποίες οι πολίτες συμμετέχουν με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιούν με τραπεζικά μέσα πληρωμής.

2. Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

46. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (myDATA). Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι πρωτίστως η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα. Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

47. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, και τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να αναζητήσουν βασικές πληροφορίες, προκειμένου να διακριβώσουν τη φορολογική ή την επαγγελματική υπόσταση άλλων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή φορολογουμένων/ φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. H υπηρεσία στοχεύει στην καταπολέμηση της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων από φορολογικά ανύπαρκτα πρόσωπα.

48. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥ

α) Ο «Αγοραστής» έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί και να συμπληρώσει τα στοιχεία του και των εκπροσώπων του για να πραγματοποιήσει συναλλαγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39α, παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή να αγοράσει κινητά, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet χωρίς να καταβάλετε ΦΠΑ στον «Πωλητή».

β) Ο «Πωλητής» έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την ιδιότητα του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης των εισροών και τη δυνατότητα του «Εκπροσώπου» να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ μέρους του αγοραστή, καθώς και να αποτυπώσει μια συναλλαγή του άρθρου 39α.

49. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Διαδικτυακή υπηρεσία (web service) που παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα (API) για την αποθήκευση και διαχείριση φορολογικών πιστοποιητικών από πιστοποιημένους χρήστες. Το API αυτό δεν παρέχει κάποια διεπαφή χρήστη (User Interface), αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλες εφαρμογές για να αναπτυχθεί το απαιτούμενο περιβάλλον. Οι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας πρέπει να είναι πιστοποιημένοι χρήστες TAXISnet.

50. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Φάσμα υπηρεσιών που παρέχουν τη δυνατότητα στους Οικονομικούς Φορείς να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα του ICISnet, μέσω της ανταλλαγής και λήψης σχετικών μηνυμάτων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν συναλλαγές παραστατικών για τα παρακάτω υποσυστήματα:

• Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) - EMCS (Excise Movement and Control System)

• Δηλωτικών - ICS (Import Control System),

• Εισαγωγών

• Εξαγωγών - ECS (Export Control System),

• Διαμετακόμισης -NCTS (New Computerized Transit System)

Αναλυτικότερα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

50.1. Αποστολή/Υποβολή Τελωνειακών Παραστατικών με την μορφή μηνυμάτων XML προς τα διαφορετικά υποσυστήματα του ICISnet για την εκκίνηση των τελωνειακών συναλλαγών.

50.2. Αναζήτηση και λήψη κινήσεων μηνυμάτων Τελωνειακών Παραστατικών βάσει MRN, LRN ή ARC.

50.3. Αναζήτηση και λήψη κινήσεων μηνυμάτων Τελωνειακών Παραστατικών βάσει διαστήματος ημερομηνιών.

50.4. Παροχή ώρας που παρέχεται υποβοηθητικά προς τα συστήματα συναλλασσόμενων με σκοπό τον συγχρονισμό τους με τα συστήματα της ΑΑΔΕ για τις ανάγκες Διενέργειας Τελωνειακών Συναλλαγών.

51. ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ. Υπηρεσία του υποσυστήματος Ηλεκτρονικών πληρωμών ICISnet η οποία εκδίδει και παρέχει ταυτότητες πληρωμής για τα διάφορα τελωνειακά παραστατικά.

52. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Μέσω μίας δέσμης υπηρεσιών δίνεται η δυνατότητα αποστολής των δεδομένων που συγκεντρώνονται στα τοπικά συστήματα εισροών εκροών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων και αφορούν: έλεγχο σύνδεσης, ερώτημα για αριθμούς εγγραφής, αλλαγή τιμής, καταγραφή σύνδεσης, ενημέρωση λογισμικού, αποστολή συναγερμών, αποστολή ισοζυγίων, αποστολή παραδόσεων, αποστολή ελέγχου λιτρομέτρησης, αποστολή αποδείξεων, αποστολή στάθμης δεξαμενών και ενημέρωση έκδοσης λογισμικού.

53. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Χρησιμοποιείται από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών που ελέγχουν κατά πόσο ένας λογαριασμός έχει δηλωθεί ως επαγγελματικός

3. Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας

54. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ (G2G Web Service) για πολίτες και φορείς Δημόσιας Διοίκησης. Χρησιμοποιείται ήδη από πληθώρα φορέων της δημόσιας διοίκησης, όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, πλήθος Υπουργείων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η Διαύγεια, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, η Γενική Γραμματεία Εμπορείου, κλπ.

55. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Χρησιμοποιείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την υποστήριξη και αυτοματοποίηση της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.

56. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Μέσω της υπηρεσίας μπορεί να γίνει έλεγχος εάν έχουν πληρωθεί τα Τέλη Κυκλοφορίας για ένα συγκεκριμένο όχημα. Η υπηρεσία αναπτύχθηκε για την Ελληνική Αστυνομία.

57. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISnet (OAuth). Μέσω της υπηρεσίας είναι δυνατή η χρήση κωδικών TAXISnet για αυθεντικοποίησης χρηστών από συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου. Χρησιμοποιείται από πληθώρα φορέων.

58. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΑΔΕ σε φορέα είσπραξης. Χρησιμοποιείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα για τον έλεγχο πληρωμής της ΑΑΔΕ προς τους φορείς είσπραξης δημοσίων εσόδων.

59. ΕΝΑΡΞΗ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ για τις Υπηρεσίες μίας Στάσης του ΓΕΜΗ, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής.

60. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Πρόκειται για υπηρεσία του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής μέσω της οποίας μπορεί να γίνει επιβεβαίωση γνησιότητας νομιμοποιητικών εγγράφων μεταναστών.

61. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ΚΕΑ). Ελέγχεται αν πληρούνται τα εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα χορήγησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ΚΕΑ).

62. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Ελέγχεται αν πληρούται το εισοδηματικό κριτήριο μοριοδότησης για το δικαίωμα μετεγγραφής.

63. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Σκοπός της υπηρεσίας ο υπολογισμός εισοδηματικού κριτηρίου - εισοδηματικής κλίμακας για την ένταξη στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

64. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Σκοπός της υπηρεσίας η επιβεβαίωση του οικονομικού κριτηρίου οικογενειακού εισοδήματος για τη χορήγηση του επιδόματος.

65. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. Σκοπός της υπηρεσίας η διασταύρωση ανασφάλιστων οχημάτων.

66. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ. Ελέγχεται αν πληρούνται τα εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια για την πρόσβαση των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

67. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΔ. Σκοπός της υπηρεσίας ο υπολογισμός εισοδήματος και η ένταξη σε εισοδηματική κλίμακα.

68. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η επιβεβαίωση οικονομικών στοιχείων ωφελούμενου του προγράμματος και επιβεβαίωση στοιχείων του ακινήτου.

69. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ. Ελέγχεται αν πληρούνται τα εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος.

70. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Ελέγχεται αν πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα ΚΟΤ.

71. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ. Σκοπός της υπηρεσίας είναι ο υπολογισμός του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος για τη χορήγηση του επιδόματος.

72. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Σκοπός της υπηρεσίας η πιστοποίηση των στοιχείων των δικαιούχων του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.).

73. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΗΣ. Σκοπός χρήσης της υπηρεσίας αν πληρούνται τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος.

74. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ. Διασταύρωση ορθότητας καταχωρηθέντων στοιχείων ιδιοκτησίας που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης των παραγωγών που επιθυμούν να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

75. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ. Σκοπός της υπηρεσίας η ταυτοποίηση των αιτούντων στη Δράση Εναρμόνισης Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής και η διασταύρωση των οικονομικών και άλλων στοιχείων τους.

76. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ SUPERFAST BROADBAND ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η πιστοποίηση/ταυτοποίηση δικαιούχων της δράσης Superfast Broadband για κουπόνι γρήγορου Ίντερνετ.

77. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. Μέσω της υπηρεσίας αυτής η ΗΔΙΚΑ χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την ΑΑΔΕ στοιχεία για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να ελέγχει τις προϋποθέσεις χορήγησης τους επιδόματος γέννησης στους ενδιαφερόμενους.

78. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ για χρήση τους, σε εφαρμογή για πολίτες και υπαλλήλους των ΟΤΑ.

79. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ για την εφαρμογή του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

80. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

81. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΔΙΧ. Χρησιμοποιείται στις αιτήσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, της προστασίας κύριας κατοικίας, και το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ επιδότησης δανείων κύριας κατοικίας για πληγέντες της πανδημίας COVID-19