Δημόσιο: Τι αλλάζει στα δάνεια των Δημοσίων Υπαλλήλων!

Δημόσιο: Τι αλλάζει στα δάνεια των Δημοσίων Υπαλλήλων!
Ενημερώθηκε: 08/07/16 - 08:57

Αποφασίστηκαν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που έχουν χορηγηθεί σε 145.000 Δημόσιους και Δημοτικούς υπαλλήλους, συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Οι ρυθμίσεις θα έχουν διπλή στόχευση:

-Τους δανειολήπτες που έχουν προβλήματα εξυπηρέτησης των δανείων τους

-Την επιβράβευση στους συνεπείς δανειολήπτες

Βασικό κριτήριο για τις νέες ρυθμίσεις δανείων αποτελεί η εξασφάλιση βιώσιμης λύσης, δηλαδή το διαθέσιμο, μετά την πληρωμή της δόσης, εισόδημα να είναι ικανό για τη διαβίωση του δανειολήπτη, λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής του κατάστασης.

Όπως αναφέρει η Ημερησία για την επιλογή της κατάλληλης ρύθμισης θα ακολουθούνται κατά σειρά οι εξής λύσεις:

- Επιμήκυνση διάρκειας δανείου

- Μείωση επιτοκίου

- Διαχωρισμός του δανείου, ώστε να αποπληρώνεται με το μειωμένο επιτόκιο ένα μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να παραμένει «παγωμένο» για διάστημα 10 ετών.

Ταυτόχρονα προβλέπεται, για σοβαρές και έκτακτες ανάγκες η δυνατότητα μειωμένων καταβολών για χρονικό διάστημα έως και τρία έτη

Τι κερδίζουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι

Με τις νέες ρυθμίσεις εκτιμάται ότι:

- Το 48% των δανειοληπτών θα τύχει μεσοσταθμικής μείωσης επιτοκίου κατά 2,25%, ενώ στο 30% αυτών θα ισχύσει και πάγωμα αποπληρωμής μέρους του κεφαλαίου

- Για το υπόλοιπο 52% των δανειοληπτών, αν βέβαια είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιστροφή τόκων της τάξης του 1% ως επιβράβευση

Σχετικά θέματα: Ανατροπή στο Δημόσιο – Ξεκινάει η κινητικότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων – Διαβάστε που θα γίνουν καταργήσεις και συγχωνεύσεις

Πηγή: Ημερησία