Εργαζόμενοι με εξειδικευμένες γνώσεις δυσκολεύονται να βρουν θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης κινήτρων, όπως καλοί μισθοί ή ευκαιρίες ανάπτυξης

 
Καινοτομία στην Εργασία: Εξειδικευμένη Κινητικότητα για την Οικοδόμηση Ανταγωνιστικών Οικονομιών

Πηγή Φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ενημερώθηκε: 30/08/23 - 19:19

Της Δάφνης Γρηγοριάδη*

Tα προγράμματα κινητικότητας εργατικού δυναμικού έχουν ισχυρή στρατηγική και επιχειρησιακή σημασία στον παγκόσμιο αγώνα εύρεσης ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ “Mobility Reimagined Survey”. Το 88% των εργοδοτών πιστεύουν ότι η εργασιακή κινητικότητα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων ελλείψεων ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο μόνο το 47% των επιχειρήσεων διαθέτουν σήμερα μια συνεκτική πολιτική κινητικότητας εργαζομένων.

Η έρευνα εξέτασε τις απόψεις περισσότερων από 1.000 επαγγελματιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR) και εργασιακής κινητικότητας (mobility), καθώς και μετακινούμενων εργαζομένων, από 16 χώρες και έξι βασικούς κλάδους, σχετικά με διάφορες μορφές διασυνοριακών εργασιακών τοποθετήσεων, όπως η μετεγκατάσταση εργαζομένων, τα επαγγελματικά ταξίδια και η υβριδική εργασία.

Οι εργοδότες αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους κατά την υλοποίηση προγραμμάτων διασυνοριακής κινητικότητας. Μεταξύ αυτών, ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο (83%). Ακολουθούν η απώλεια εποπτείας διοίκησης και διαχείρισης (79%) και η προστασία των προσωπικών δεδομένων (78%) καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης των εργαζόμενων σε νέα θέση μετά την επιστροφή τους (78%). Επιπλέον, πολλοί εργαζόμενοι αδυνατούν να αναγνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους των διασυνοριακών μετακινήσεων. Σε σύγκριση με τους εργοδότες, το ποσοστό των εργαζόμενων που μπορούν να αντιληφθούν τα μέτρια προς σημαντικά επίπεδα κινδύνου που ενέχουν οι διεθνείς εμπειρίες, είναι – κατά μέσο όρο – 18% χαμηλότερο.

Η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ αναμένεται να είναι μόλις 2,2% το 2023, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τον υψηλό πληθωρισμό να επιδεινώνουν τις προκλήσεις μιας συνεχώς απρόβλεπτης αγοράς εργασίας. Οι προοπτικές της εργασίας επισκιάζονται από την επίμονη γεωγραφική και δημογραφική ανισορροπία στην παγκόσμια προσφορά εργασίας. Ενώ ορισμένες γεωγραφικές περιοχές ή τομείς ενδέχεται να σημειώσουν επιβράδυνση, η αύξηση των γεωπολιτικών προκλήσεων θα αρχίσει επίσης να αυξάνει τη ζήτηση για κινητικότητα για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένες χώρες επισημαίνει η ΕΥ.

Για να περάσουμε στα του οίκου μας, μιας και το εργασιακό νομοσχέδιο έχει φέρει στο προσκήνιο την συζήτηση για το τι πρέπει να αλλάξει στην αγορά εργασίας της Ελλάδας, προ των πυλών βρίσκεται η δημιουργία πλατφόρμας εύρεσης εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης η οποία θα λειτουργεί μέσα από το  πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς-ζήτησης με τις ελληνικές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να βρουν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις.

Η αναντιστοιχία οφείλεται σε πολλούς λόγους:

Κινητικότητα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξειδικευμένη εργασία προϋποθέτει εύρεση εργαζομένων με υψηλή κατάρτιση από άλλες χώρες. Τα χρόνια αγκάθια της επιχειρηματικότητας (γραφειοκρατία, υψηλή φορολογία κλπ) και τα χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας δεν ενθαρρύνουν την μετακίνηση τέτοιων εργαζομένων. Επιχειρήσεις και κράτος μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα για την κινητικότητα, όπως προσφορά ευέλικτων συνθηκών εργασίας, ενθάρρυνση για την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, κίνητρα φορολογικής φύσης, ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο που να ενθαρρύνει την κινητικότητα και να μειώνει  τα γραφειοκρατικά εμπόδια.  

Τεχνολογική Εξέλιξη: Σε πολλούς τομείς, οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι γρήγορες. Αυτό οδηγεί σε ανάγκη για εργαζόμενους με συγκεκριμένες εξειδικευμένες γνώσεις που συχνά είναι δύσκολο να βρεθούν.

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Ορισμένες φορές, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν παράγει αρκετά άτομα με τις απαιτούμενες δεξιότητες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ασυμβατότητα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ή σε έλλειψη επαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης.

Τέλος, οι εργαζόμενοι με εξειδικευμένες γνώσεις δυσκολεύονται να βρουν θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης κινήτρων, όπως καλοί μισθοί ή ευκαιρίες ανάπτυξης.

*Η Δάφνη Γρηγοριάδη είναι Οικονομική Αναλύτρια.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ