"Χείρα βοηθείας" από Moody's: Προβλέπει ανάπτυξη 1,5% του ΑΕΠ για την ελληνική οικονομία

Ανάπτυξη της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ «βλέπει» για την ελληνική οικονομία
Ενημερώθηκε: 11/07/17 - 21:59

Ανάπτυξη της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ «βλέπει» για την ελληνική οικονομία το 2017 ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, «αν και είναι νωρίς για να θεωρηθεί πως η ελληνική οικονομία έχει περάσει το σημείο καμπής», όπως σημειώνει σε έκθεσή του.

Παράλληλα, εκτιμά πως η μεγέθυνση του ελληνικού ΑΕΠ θα επιταχυνθεί στο 2% το 2018, με κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης τις επενδύσεις και την κάπως μεγαλύτερη ιδιωτική κατανάλωση, στο πλαίσιο μίας βελτιωμένης αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας βελτιώνεται, με την οικονομία να έχει θετικό πρόσημο ανάπτυξης και τα δημόσια οικονομικά να έχουν σταθεροποιηθεί, σε σύγκριση με το παρελθόν. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου ελληνικού προγράμματος φέρνει την απαραίτητη ρευστότητα στην οικονομία και βελτιώνει τις προοπτικές επενδύσεων.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Moody’s, το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας παραμένει περιορισμένο λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου δημόσιου χρέους, του αδύναμου τραπεζικού τομέα και των αβεβαιοτήτων σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Όπως δήλωσε η αντιπρόεδρος του Moody’s Κατρίν Μουεχλμπόνερ, «η δυνατότητα της κυβέρνησης να ψηφίσει ένα μεγάλο αριθμό διαρθρωτικών μέτρων δείχνει μεγαλύτερη σταθερότητα και υποχώρηση των πολιτικών ρίσκων».

Κατά τον οίκο αξιολόγησης, οι ελληνικές αρχές πρέπει ακόμη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα μέτρα που έχουν θεσπίσει για να βελτιώσουν τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας. Βραχυπρόθεσμα, η Moody's δηλώνει πως θα παρακολουθεί τις μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια στον τραπεζικό τομέα, καθώς και την πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Βλέπει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα


Ο Moody’s εκτιμά πως η ελληνική κυβέρνηση θα καταφέρει να διατηρήσει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα φέτος και του χρόνου, δεδομένων των δημοσιονομικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης.

Κατά τον Moody's, η δημοσιονομική πολιτική δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για την ανάπτυξη, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Η Moody's αναμένει το χρέος της Ελλάδας να σταθεροποιηθεί φέτος και να αρχίσει να μειώνεται αργά από το επόμενο έτος και μετά, φθάνοντας το 176% του ΑΕΠ το 2018.

Ο οίκος αξιολόγησης παρατηρεί ότι η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας θα μπορούσε να αναβαθμιστεί περαιτέρω αν υπήρχαν σαφείς αποδείξεις πως η οικονομία είναι σε μία σταθερή πορεία μεγέθυνσης, σε συνδυασμό με μια συνεπή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων και μέτρων για την αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού στον τραπεζικό τομέα.

Η συμφωνία των πιστωτών για περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, που θα το καθιστούσε περισσότερο βιώσιμο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα ήταν επίσης θετική κατά τον Moody’s.

Πάντως, ο οίκος προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη πολιτική αβεβαιότητα ή απροθυμία των ελληνικών αρχών για εφαρμογή του προγράμματος, θα εμπόδισε την οικονομική ανάκαμψη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Ιουνίου, ο Moody’s προχώρησε στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε «Caa2» από «CC3» προηγουμένως, ενώ βελτίωσε σε «θετικές» τις προοπτικές της οικονομίας.

Παράλληλα, αναβάθμισε και το αξιόχρεο όλων των μη καλυμμένων ομολόγων υψηλής διαβάθμισης στη βαθμίδα (P)Caa2 από (P)Caa3, ενώ επιβεβαίωσε το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο σε Not Prime (NP) και (P)NP.